Skip to main content

In de media - Opinie

De Mos: "Drugs en agressie in Haagse jeugdinstelling"

Op de website Standejong.nl schetst PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos een schokkend beeld van de toestand in de Haagse jeugdinstelling Jeugdformaat / Jutters Combinatie.


Drugs en agressie in Haagse jeugdinstelling

Zo vlak voor het herfstreces werd ik opgeschrikt door een vreselijk bericht. Binnen de Haagse jeugdinstelling Jeugdformaat / Jutters Combinatie wordt het gebruik van drugs onder het oog van de directeur toegestaan. Naast drugs zijn geweld en ontsnappingen aan de orde van de dag. Een oud-medewerker vertelt aan de lokale zender Omroep West: “Het is de groep gelukt om naar buiten te vluchten. De directeur is gebeld en zij kwam in haar nachtjapon met haar hondje, een heel grappig gezicht. Eén van die jongeren, de meest gewelddadige klerelijer, was een Marokkaanse loverboy. Hij zei letterlijk: ‘Ik ben onrustig, mag ik blowen? Als ik mag blowen word ik weer rustig en gaat de hele groep naar binnen.’ En dat vond de directeur goed. Dus een kind van onder de 18 staat in het bijzijn van de algemeen directeur van de jeugdhulpverlening gewoon een jointje te draaien en op te roken. Hij steekt zijn wiet weer in zijn zak en loopt naar binnen. Dus er is gewoon drugs in het pand. En wat wordt er aan gedaan? Helemaal niets!”’

Dit voorbeeld is schokkend, maar er gebeuren volgens oud-medewerkers en oud-bewoners nog veel schokkender dingen. Er zijn gevallen bekend van cocaïne en ghb-gebruik. Er zijn vechtpartijen waarbij geslagen en geschopt wordt; een klodder spuug in je haar is meer regelmaat dan uitzondering.

Eind september 2008 wordt de instelling officieel geopend. In het huis wonen jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, omdat zij door ernstige gedragsproblemen een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. Er zijn jongeren met bijvoorbeeld ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen. Vaak gebruiken ze drugs, vertonen ze crimineel gedrag of hebben ze problemen met loverboys; kortom naar de jeugdinstelling komen jongeren die hulp nodig hebben.

Maar in plaats van professionele hulp krijgen deze jongeren te maken met een jeugdinstelling die ernstig tekort schiet. Onvoldoende toezicht, geweldsincidenten binnen- en buiten het gebouw en gebruik van en handel in drugs. Jongeren die een veilige omgeving nodig hebben, worden blootgesteld aan tal van gevaren. Het enige waar de jongeren wel op kunnen rekenen is het gebruik van de time-out ruimtes en het voor langere duur beperken van vrijheden door het kamerprogramma. Bij het kamerprogramma kan een jongere, die hulp nodig heeft, tot zeven dagen in zijn of haar kamer worden gehouden. Hulp die je je ergste vijand nog niet toewenst.

Directeur Goedvolk van de Haagse jeugdinstelling stelt dat er voldoende personeel is en dat het merendeel (!) beroepsmatig is opgeleid. Maar de structuur in de instelling is niet goed. De gedragswetenschappers hebben onvoldoende zicht op jongeren en worden niet ingezet in de eerstelijns zorg voor de jongeren. Tussen de gedragswetenschappers en leidinggevenden zijn de verantwoordelijkheden niet duidelijk verdeeld. In plaats van intensieve begeleiding en onderwijs voor de jongeren, ontsnappen zij massaal. Tussen mei en oktober 2008 maar liefst 63 ontsnappingen. Een probleemkind klimt binnen vier maanden zeven keer over het hek. Een dag later wordt zij met drie andere meisjes teruggevonden. Ze verblijven bij een onbekende man in Den Haag.

De inspectie heeft de instelling onder verscherpt toezicht gesteld. Dat houdt in de praktijk in dat ze medio december weer eens komen kijken hoe de vlag erbij hangt. Voor wat de Partij voor de Vrijheid betreft is dit beleid van de inspectie onvoldoende. Een directeur van een jeugdinstelling die het gebruik van drugs toelaat dient met de noorderzon te vertrekken. Zo simpel is dat. Ik heb Kamervragen gesteld aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. Zijn eerste reactie was, dat dit allemaal oud nieuws is. Ik hoop alsnog voor de jongeren dat deze minister zijn tanden eens laat zien en dat hij de wantoestanden in deze jeugdinstelling keihard zal aanpakken, maar ik vrees voor een verder beleid van pappen en nathouden.

Bron: Standejong.nl

  • Aangemaakt op .