Skip to main content

In de media - Opinie

Minister Cramer blijft sneeuwblind!

De minister houdt vol dat de hoofdconclusies van het IPCC nog fier overeind staan. Hoe sneeuwblind kun je zijn?

Ondanks dat het vertrouwen in de klimaatwetenschap het enige is dat als sneeuw voor de zon verdwijnt, blijft minister Cramer zich schuldig maken aan opmerkelijke uitspraken. Zo ook weer jongstleden vrijdag in een ingezonden brief van de minister in NRC Handelsblad. Ze stelt dat er nog steeds overeenstemming is onder praktisch alle klimaatwetenschappers over het feit dat de aarde opwarmt en dat de mens hier waarschijnlijk in zeer belangrijke mate aan bijdraagt.

Klik hier om het bericht te lezen op climategate.nl.

Arrogant
Met deze arrogante houding doet de minister de reeks van klimaatschandalen af als een klein zuchtje wind op een stralende zomerdag. Hiermee laat ze zien dat ze jammer genoeg nog niet door heeft dat de klimaatdroom van haar en de klimaatalarmisten omslaat in een ware nachtmerrie; een nachtmerrie voor de belastingbetaler die mag opdraaien voor de gestelde twee gradendoelstelling die wij, nietige mensen, Moeder Natuur wel even moeten opleggen.

Kort daarvoor kopte de Volkrant nog ‘Cramer leest klimaatsceptici in Kamer wetenschappelijk de les’. In het bewuste eerste debat over de manipulatie door wetenschappers met klimaatgegevens, dat de geschiedenisboeken inging als ‘Climategate’, citeerde de minister de grondlegger van de evolutietheorie Charles Darwin: 'Onwetendheid leidt vaker tot overmoed dan kennis.

Toch weigert de minister om haar klimaatbeleid tenminste te bevriezenHiermee probeerde zij sceptici weg te zetten als onbenullen. Het VN-klimaatpanel IPCC stond niet ter discussie, want zo stelde ze: 'In welke onafhankelijke keurmeesters heeft u meer vertrouwen dan het IPCC?'

Warm
Er is in die twee maanden veel gebeurd en er lijkt maar geen eind te komen aan de reeks IPCC-schandalen. Eerst was daar de hockeystick van de Amerikaanse onderzoeker Michael Mann, waarbij gesjoemeld werd met temperaturen uit het verleden, waardoor het leek alsof het in duizend jaar niet zo warm is geweest als nu.

In 2007 constateerde een Engelse rechter dat de actiefilm van Al Gore vele onjuistheden bevatte als het om het klimaat ging en sinds jongstleden november zijn de schandalen, ‘gates’ genoemd, niet meer bij te houden: Climategate, Gletsjergate, Amazonegate, Netherlandsgate, Warmergate en Africagate.

Miljarden
Toch weigert de minister om haar klimaatbeleid tenminste te bevriezen totdat de onderste steen rondom alle klimaatschandalen boven is. Dat klimaatbeleid kost de belastingbetaler miljarden per jaar, want het overstijgt haar milieuportefeuille. Het hele subsidieverhaal rondom de windmolens en de invoering van de kilometerheffing, waarbij belasting geheven gaat worden op de uitstoot van CO2, zijn rechtstreeks te herleiden naar het klimaatbeleid.

Terwijl het hele noordelijk halfrond met een sjaal, handschoenen, een muts en oorwarmers oploopt, verschijnt de minister in bikini in Winterwonderland met de mededeling dat de hoofdconclusies van het IPCC nog fier overeind staan. Hoe sneeuwblind kun je zijn?

Richard de Mos is namens de Partij voor de Vrijheid lid van de Tweede Kamer en is woordvoerder VROM, V&W en Jeugd en Gezin

  • Aangemaakt op .