Skip to main content

In de media - Opinie

Zorg zou boven bezuinigingen moeten staan - Opinieartikel in Volkskrant

Demissionair minister Ab Klink stelt in zijn opiniestuk van maandag jl. dat Cohen het hele verhaal over bezuinigingen op de zorg moet vertellen. Hem valt hetzelfde verwijt te maken. Daar waar de PvdA per saldo 2 miljard wil bezuinigen op de zorg, wil het CDA per saldo zelfs 3,25 miljard bezuinigen. Dat is onverantwoord. Het beleidsterrein van de zorg is immers het enige beleidsterrein waarvan we zeker weten dat er de komende jaren door de vergrijzing steeds meer mensen van gebruik zullen maken. Steeds meer mensen zullen afhankelijk worden van zorg.

Daar waar Cohen en klink kibbelen over welke bezuinigingsmaatregelen getroffen moeten worden stellen zij niet de principiële vraag of het wel verantwoord is om te bezuinigen op de zorg. Wij vinden van niet en willen daarom per saldo niet op de zorg bezuinigen.

De zorg is de afgelopen kabinetsperiode onder leiding van het CDA en de PvdA ernstig verschraald. De eigen betalingen namen explosief toe, de no claim werd vervangen door het eigen risico, de ondersteunende begeleiding voor chronisch zieken en gehandicapten - zoals ondersteuning van vroeg dementerenden en het vervoer van en naar het ziekenhuis - werd ingeperkt, de Buitengewone Uitgavenaftrek werd geschrapt, er werd bezuinigd op de langdurige zorg en door de marktwerking werd de thuiszorg volledig uitgekleed.

Nog meer verschraling is onverantwoord. Vooral op de langdurige zorg. Een kwart van de ouderen in onze verpleeghuizen is ondervoedt, nog eens de helft loopt daar ernstig risico op, in ons land komen pijnlijke doorligwonden drie keer meer voor dan in Duitsland en 24-uursluiers worden gemeengoed. Aan de verpleegkundigen ligt het niet, wel aan een tekort aan verpleegkundigen. Velen van hen raken gedesillusioneerd en recent bleek uit onderzoek dat de helft van hen overweegt om af te haken.

Dat zou desastreuze gevolgen hebben, immers tot 2020 zijn er ongeveer een half miljoen extra verpleegkundigen nodig in de zorg. Hen vervang je niet zomaar door domotica of nog efficiënter werken. Het gaat immers om de onvervangbare menselijke verzorging: aankleden, wassen, haren kammen, tanden poetsen, enzovoorts.

Dat Klink zegt dat het CDA ervoor kiest de voorzieningen voor echt kwetsbaren in stand te houden en Cohen verwijt dat hij het hele verhaal moet vertellen, is wel heel erg waar maar een typisch geval van ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’. Het CDA voert immers zelf de meest botte denkbare bezuiniging door bij de allerkwetsbaarsten.

Uit onderzoek blijkt dat de individuele budgetten in de langdurige zorg op dit moment al 4 tot 5% onder de kostprijs liggen. Daardoor is er nu al geen ruimte meer voor een praatje of een wandelingetje. Het CDA wil echter de individuele budgetten verlagen tot 90% van de huidige budgetten. De rest van de zorg moet zelf betaald gaan worden. Waar leidt dat toe? De rijken dagelijks onder de douche en de armen in het kop-en-kont regime?

De zorg moet verbeteren. Minder bemoeienis van Den Haag, kleinere zorginstellingen en er moeten vooral veel meer verpleegkundigen bij. Door het verleggen van de prioriteiten binnen het zorgbudget kunnen we 10.000 extra verpleegkundigen aan het bed krijgen en hen ook een beter salaris bieden. Boven alles zou de zorg boven de bezuinigingen moeten staan, boven de politiek. Pas dan kunnen we de voorzieningen voor de echt kwetsbaren in stand houden.

Geert Wilders fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid
Fleur Agema vicefractievoorzitter Partij voor de Vrijheid en woordvoerder Zorg

  • Aangemaakt op .