Skip to main content

In de media - Opinie

Weg met de machtige milieubeweging - Column Wilders Geenstijl

Recent oordeelde de Raad van State in een onder andere door Milieudefensie gevoerde procedure dat de A4 bij Leiden niet verbreed mag worden. Een extra rijstrook zou de luchtkwaliteit te veel aantasten. Juridisch fundamentalisme ten top.

Door deze uitspraak vreest Minister Eurlings (CDA) van Verkeer en Waterstaat, die het belachelijke rekeningrijden wil invoeren, inmiddels voor vertraging van maar liefst veertig wegenprojecten. In elk geval lopen de verbreding van de A2 en A28 gevaar. Ons land zal dus nog verder dichtslibben, hetgeen een economische ramp betekent. Ik vind dat desnoods via noodwetgeving de verbreding van deze snelwegen mogelijk gemaakt moet worden.

Milieuactivisten hebben inmiddels, in een dronken overwinningsroes, aangekondigd om projecten als de Tweede Maasvlakte en de Tweede Coentunnel te blokkeren. Gelukkig zijn de Eerste Maasvlakte en de Eerste Coentunnel al lang en breed gerealiseerd, want het liefst zou de milieumaffia ook daar nog een stokje voor steken. Als het aan milieufundamentalisten ligt dan gaan we allemaal weer met paard en wagen naar ons werk.

De linkse milieubeweging is veel te machtig. In de Tweede Kamer verdedigen onder andere Wijnand Duivendak (GroenLinks), ooit directeur van Milieudefensie, en Diederik Samsom (PvdA), ooit actievoerder bij Greenpeace, de standpunten van de milieuactivisten. Daarnaast lijkt het bedrijfsleven bang te zijn voor de milieulobby. Zelfs Shell lijkt in de zak van milieufreaks te zitten, en dat geldt naar mijn idee ook voor onze linkse rechters.

Ondertussen staan veel burgers iedere dag minstens één keer in de file. Onlangs werd bekend dat de lengte van de files op de Nederlandse wegen weer fors is toegenomen. Het gaat zelfs om de sterkste stijging sinds jaren. De omvang van het snelwegennet van ons land is ontoereikend. Het aantal meters snelweg loopt met 146 per 1.000 inwoners fors achter bij landen als Denemarken (188), Oostenrijk (206) en Spanje (238). Het snelwegennet van ons land moet snel en flink worden uitgebreid.

Maar om dat te realiseren moeten clubjes als Milieudefensie niet langer de kans krijgen om infrastructurele projecten te traineren. Hun macht moet worden gebroken. Allereerst stel ik daartoe voor dat alle (verkapte) subsidies voor de milieubeweging vandaag nog gestaakt worden. De belastingbetaler hoeft niet langer op te draaien voor de kosten van deze clubjes. Laat ze hun apocalyptische klimaathysterie maar met behulp van eigen financiële middelen uitdragen.

Daarnaast moet het niet langer mogelijk zijn dat de milieubeweging door kan gaan met het kapotprocederen van ons land. Om dit te stoppen stel ik voor dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gewijzigd wordt. Lid 3 van artikel 1:2 van die wet maakt het namelijk mogelijk dat ook stichtingen en verenigingen, mits het verband houdt met hun doestellingen of feitelijke werkzaamheden,  procedures bij de bestuursrechter, zoals de Raad van State, kunnen aanspannen. In de prullenbak ermee, want aan deze bepaling ontleent de milieubeweging voor een groot deel haar (proces)macht.

Nederland is mede door toedoen van de milieubeweging compleet vastgelopen. Dat het bedrijfsleven vanwege de files enorme schade lijdt en dat burgers iedere week uren lang in de file doorbrengen is een blamage. De Partij voor de Vrijheid wil daar een einde aan maken. Nederland moet weer in beweging komen!

  • Aangemaakt op .