Skip to main content

In de media - Opinie

"Ieder mag vrijspraak Samir A. kritiseren, ook ik" - Trouw

Iedereen praat over Samir A's vrijspraak. Dat politici dat niet mogen is raar. Het is het gesprek van de dag. U kunt hier het opiniestuk van Geert Wilders lezen dat vandaag in dagblad Trouw is verschenen.

Samir A. is afgelopen vrijdag voor de tweede keer vrijgesproken. In plaats dat rechters burgers beschermen tegen terreurverdachten waarvan het zonneklaar is dat ze met een beroep op verwerpelijke radicale islam de intentie hebben een barbaarse aanslag te plegen, beschermen ze verdachten door hen met creatieve juridische tovenaarskunst vrij te spreken. Diegene die daar wat over zegt en dus de onafhankelijke rechter bekritiseert krijgt de wind van voren. “Het is politici onwaardig om de rechterlijke macht dermate zwaar aan te vallen”, aldus Minister van Justitie Donner in het programma Buitenhof zondag, reagerende op de kritiek die ook ik heb geuit op de rechter en de vrijspraak van Samir A.

De heer Donner heeft er weinig van begrepen. Alsof volksvertegenwoordigers geen oordeel zouden mogen hebben en uiten over rechterlijke uitspraken, terwijl heel het volk daar wel over spreekt. Op kritiek op rechtelijke uitspraken in Nederland mag geen taboe meer heersen. Wie bijvoorbeeld van mening is dat rechters in Nederland een hoog D66-gehalte hebben – d.w.z. linksig en zonder al te veel ruggengraat – omdat ze te laag straffen moet dat hardop kunnen zeggen zonder meteen een rechtsstaatondermijnend etiket op zijn voorhoofd geplakt te krijgen.

Het geluid van de burger door laten klinken in politiek Den Haag is geen aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht maar het vertolken van breed gedragen maatschappelijk onbegrip en kritiek op de rechtspraak in Nederland. Het zou verstandig zijn indien rechters niet doof zijn voor geluiden uit de samenleving. Rechters staan niet buiten onze samenleving en er is niets mis met de stem van het volk. Burgers willen tegen criminelen worden beschermd en begrijpen niet waarom mensen met terroristische intenties die in het bezit zijn van plattegronden en foto’s van vitale overheidsgebouwen, geluidsdempers en videotestamenten worden vrijgesproken terwijl ze zelf voor het minste of geringste worden bekeurd. Daar mag niet neerbuigend over worden gedaan. Het is juist in het belang van diezelfde onafhankelijke rechter en rechtspraak dat burgers zich zoveel mogelijk in rechterlijke uitspraken herkennen. Want zonder herkenning geen erkenning. Diegene die zich plechtig verzetten tegen kritiek op de rechtsspraak verzwakken zo eerder de rechtsstaat dan dat zij die versterken. Het openstaan voor gefundeerde kritiek kan de rechtsstaat juist versterken.

Het verwijt van Minister Donner ook aan mijn adres is dan ook onzinnig maar vooral onverstandig. Maar stuitend is dat verder vooral linkse politici het ongepast vinden dat volksvertegenwoordigers zich uitlaten over rechterlijke uitspraken. Zij zijn de vleesgeworden hypocrisie. Het zijn juist collega’s van de PvdA en Groen Links die als eerste moord en brand schreeuwen en bijna dagelijks op individueel niveau via kamervragen bij de Minister proberen te interveniëren als ten gevolge van een rechterlijke uitspraak tot uitzetting van illegalen of asielzoekers wordt overgegaan. De rechter heeft het volgens hen dan altijd bij het verkeerde eind, heeft de feiten onvoldoende meegewogen en hij had nooit tot zijn beslissing mogen komen. Dit is grenzeloze dubbelhartigheid.

Geert Wilders

  • Aangemaakt op .