Skip to main content

In de media - Opinie

"Met nog meer overtuiging dan ik al had" - Open brief aan Mohammed B.

"Je bent een gevaarlijke man die - zo is gebleken - tot de ergste dingen in staat is. Maar ook je miezerigheid kent geen grenzen; het gebruik van geweld is altijd een teken van onmacht en zwakte." Dat schrijft Geert Wilders vandaag in zijn open brief aan Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Wilders schreef het artikel als reactie op de dreigbrief van B. In die dreigbrief schrijft B. onder andere: "Wilders; moge Allah je vernietigen. De vlag van de Tawheed zal ook op jouw zetel, met de wil van Allah, wapperen."

Open brief van Geert Wilders aan Mohammed B.

Gepubliceerd in het Algemeen Dagblad, dinsdag 26 juli 2005.

Jij hebt mij enige tijd geleden een open brief gestuurd onder de naam Saifu Deen alMuwahhied. In die brief die je in naam van “Allah de Barmhartige, de Genadevolle”  begint, zeg je dat je me haat en spreek je over mijn vernietiging. Je hoopt dat “de vlag van de Tawheed” ook op mijn zetel zal wapperen. Terloops roep je Allah ook nog op mij te vernietigen. De aanleiding was – zo schrijf je zelf - mijn voorstel om radicale imams hun vergunning en nationaliteit af te pakken en terug te sturen naar hun land van herkomst.

Ik wil ervoor waken eraan bij te dragen een symbool van je te maken, want dat verdien je niet, hoe graag je ook de martelaar zou willen spelen. Je bent een gevaarlijke man die - zo is gebleken - tot de ergste dingen in staat is. Maar ook je miezerigheid kent geen grenzen; het gebruik van geweld is altijd een teken van onmacht en zwakte. 

Ik heb je brief aan mij de afgelopen maanden verschillende keren gelezen en op me in laten werken. Het is immers nogal wat dat je over me schrijft en me in naam van Allah en de Islam allemaal toewenst. Maar ik zie in je brief alleen maar blinde haat voor alles en iedereen die anders denkt dan jij met je islamo-fascistische opvattingen.  Zoals jij het in je open brief aan mij verwoordt kent de idiotie van Allah, Mohammed en de Islam geen grenzen. Mensen zoals jij tonen aan dat de Islam, zoals jij die voorstaat, een groot gevaar voor de samenleving is. Gelukkig echter zijn er ook vele moslims die alles wat jij vertegenwoordigt net als ik hartgrondig verafschuwen.

Vandaag wordt recht gesproken over de laffe en barbaarse moord op Theo van Gogh. De rechter zal vandaag bepalen of je schuldig bent. Ik ga daar niet over. Maar als de rechter je schuldig verklaart dan hoop ik van ganser harte dat je de zwaarste straf die ons rechtssysteem kent zal krijgen. De samenleving dient tegen mensen als jou te worden beschermd. Datzelfde geldt voor de Islam zoals jij die voorstaat.

Ik hecht er ten slotte erg aan je te vertellen dat ik me nooit heb en nooit zal laten beïnvloeden door dreigementen van wie dan ook. Dus ook niet door die van jou en andere radicale moslims. Jullie waanzin zal het nooit winnen. De dreigementen motiveren me alleen maar meer om op te komen voor onze democratische rechtstaat en een Nederlandse samenleving die niet gebaseerd is op radicalisme, haat en geweld. Ik zal met alle democratische en parlementaire middelen die ik heb en met nog meer overtuiging dan ik al had, blijven vechten tegen de extremistische radicale islam. Tegen laffe mensen zoals jij en tegen het verderfelijke gedachtegoed waar jij voor staat.

Geert Wilders

  • Aangemaakt op .