Skip to main content

In de media - Opinie

Wat is immers logischer: Nederlandse immigratie in Nederlandse handen - Spits

Minister Brinkhorst zei deze week dat in Nederland "het licht uit zou gaan" als de Europese Grondwet zou worden verworpen. Het kabinet zaait angst. Dat is laaghartig en dom. Blijkbaar redden ze het niet met argumenten en feiten. - Dat schrijft Geert Wilders donderdag in een opinie-artikel in Spits. Spits 12 mei 2005

De Haagse kliek heeft weer een lievelingsproject. Eerder waren dat bijvoorbeeld de multiculturele samenleving, de Betuwelijn en de euro. Die hadden gemeenschappelijk dat de mening van de bevolking niet ter zake deed. Nog een overeenkomst: het ging niet om de feiten, maar vage utopische sentimenten gaven de doorslag.

Met de Europese grondwet is er voor het eerst de mogelijkheid  voor de burger zijn  stem te laten horen. Maar nog steeds klinken de overdrijvingen en onwaarheden  en wordt er zelfs angst gezaaid. Een paar voorbeelden. Onze Minister-President vond het dit weekeinde nodig in zijn speech in Margraten bij de herdenking van onze bevrijding ook de Europese Grondwet te noemen.  Dat was nogal ongepast. Alsof onze Amerikaanse bevrijders vochten voor een Europese superstaat. Minister Donner spiegelde ons  eerder  een Joegoslavische burgeroorlog voor als Nederland tegen zou stemmen. En minister Brinkhorst zei deze week dat in Nederland "het licht uit zou gaan" als de Europese Grondwet zou worden verworpen. Het kabinet zaait angst. Dat is laaghartig en dom. Blijkbaar redden ze het niet met argumenten en feiten.

Daarom even de feiten. Door de Europese grondwet verliest Nederland belangrijke bevoegdheden. Als  relatief  klein land hebben en we nu nog garanties die zorgen dat we niet onder de voet worden gelopen door de grote landen,  zoals  vetorechten. Die raken we met de Europese Grondwet kwijt. Er wordt straks op veel cruciale onderwerpen beslist bij meerderheid. Dat is een enorm gevaar voor Nederland, juist omdat de Europese Unie de komende jaren nog flink zal doorgroeien, waardoor Nederland binnen de EU relatief steeds kleiner zal worden. Ook is nieuw in de Europese Grondwet dat landen met veel inwoners meer stemgewicht krijgen dan relatief kleinere landen zoals Nederland. 

Als het aan Brussel ligt is Turkije straks een Europees land. In 2015 is dat het land met de meeste inwoners van de EU: tachtig miljoen. Dat valt in het niet bij de straks krimpende bevolking van Nederland. Turkije zal dan een belangrijke stem krijgen in hoe wij  Europa en ook ons eigen land willen inrichten. Bijvoorbeeld op gebieden die cruciaal zijn voor onze toekomst: immigratie, integratie en verzorgingsstaat.

Juist op die gebieden moeten Nederlandse maatregelen genomen worden voor de specifieke Nederlandse situatie. Wat is immers logischer: Nederlandse immigratie in Nederlandse handen? Maar  de  Brusselse bureaucraten  denk en  daar heel anders over. Het immigratiebeleid wordt niet langer in Den Haag maar in Brussel bepaald en wel met meerderheidsbesluiten, Nederland heeft dus geen vetorecht op dit belangrijke thema. Volgens de Grondwet verdwijnt straks de zeggenschap over onze grenzen en zullen we lijdzaam moeten toezien hoe landen als Turkije bepalen wie wij binnen moeten laten en wie niet.  Tegelijkertijd staat nergens in de Grondwet dat wij als grootste netto-betaler minder aan Europa hoeven te gaan betalen. Vaststaat dat we invloed, macht en autonomie inleveren maar wel veel blijven betalen. Het is logisch dat Balkenende, Donner en Brinkhorst dit niet aan de burger kunnen uitleggen. Het is jammer dat ze daarom vervallen in platte demagogie. Maar de Nederlandse kiezer is gelukkig niet gek. De Europese Grondwet moet met kracht worden verworpen.

Geert Wilders

  • Aangemaakt op .