Skip to main content

In de media - Opinie

Eén jaar Partij voor de Vrijheid - Column Wilders nieuwnieuws.nl

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2007 kozen meer dan 579.000 mensen voor het eerlijke en duidelijke geluid van de Partij voor de Vrijheid. Ruim een week later werden de negen fractieleden beëdigd tot lid van de Tweede Kamer. De PVV-fractie is deze week dus precies een jaar actief. De hoogste tijd voor een overzicht van enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar!

Het kabinet Balkenende IV heeft dankzij ons geen moment de kans gehad om rustig achterover te leunen. Tijdens het debat over de regeringsverklaring van begin maart, dat het feestje van het kabinet had moeten worden, diende ik een motie van wantrouwen in tegen de PvdA-staatssecretarissen Nebahat Albayrak en Ahmed Aboutaleb omdat zij een dubbele nationaliteit bezitten en dat kan nu eenmaal een dubbele loyaliteit met zich meebrengen. Twee weken eerder al probeerde mijn fractiegenoot Sietse Fritsma via een motie hun benoeming te voorkomen maar werd door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) afgehamerd. Een regelrechte aantasting van de democratie die een storm van kritiek teweegbracht. Van die fout is blijkbaar niet geleerd want een paar weken geleden nog trachtten de meeste fracties van de Tweede Kamer, van GroenLinks tot de VVD, een cordon sanitaire om de PVV te leggen. Zij probeerden het indienen van onze motie over het verder beperken van de immigratie te voorkomen. Verder diende ik in het zomerreces samen met Sietse Fritsma een initiatiefwetsvoorstel in om te komen tot een boerkaverbod op iedere openbare plaats en begin augustus schreef ik een opinieartikel in de Volkskrant waarin ik voorstelde de Koran te verbieden. Tijdens het debat over islamitisch activisme begin september trakteerde ik de ‘knettergekke’ minister Ella Vogelaar (PvdA) op een motie van wantrouwen vanwege haar uitspraak dat Nederland in de toekomst een joods-christelijk-islamitische traditie zal kennen.

Eind september tijdens de Algemene Beschouwingen pleitte ik voor forse bezuinigingen op ontwikkelingshulp, de publieke omroep en cultuursubsidies. Daardoor kan de inkomstenbelasting omlaag en hoeven de accijnzen op alcohol, tabak en brandstof en de btw niet omhoog te gaan. De mensen in dit land hebben lagere belastingen nodig en hebben geen behoefte aan een kabinet dat geld uitgeeft aan linkse hobby’s als het generaal pardon, prachtwijken en nog meer geld voor ontwikkelingshulp.
 
Begin oktober verscheen Sietse Fritsma’s boek ‘De immigratieramp van Nederland’, alsmede de daarop gebaseerde PVV-nota om de massa-immigratie tegen te gaan. En de werkvakantie dit najaar van bijna alle andere fractievoorzitters, van Femke Halsema (GroenLinks) tot Rita Verdonk (TON), aan de Nederlandse Antillen inspireerde mij met het voorstel te komen dit corrupte bovennest op marktplaats.nl te zetten zodat er een einde komt aan het over balk smijten van vele miljoenen euro’s aan Nederlands belastinggeld.

Collega Raymond de Roon heeft het afgelopen jaar gestreden voor een referendum over het nieuwe Europese verdrag dat er helaas niet zal komen omdat premier Balkenende bang is voor een nieuw oorverdovend ‘nee’ van de Nederlandse bevolking. Ook zette hij zich in voor een hardere aanpak van de criminaliteit, onder andere via het herhaaldelijk voorstellen van de invoering van minimumstraffen. Vaak riep hij de regering via kamervragen ter verantwoording, onder meer over snoepreisjes voor criminele jongeren en over tbs-ers die de fout ingingen tijdens proefverloven of ontsnapt waren aan hun begeleider.

Ook alle andere leden van de fractie streden het afgelopen jaar keihard voor een beter Nederland en zij zullen dat blijven doen. Fleur Agema zet zich met hart en ziel in voor een meer menswaardige zorg voor onder meer ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het kan niet zo zijn dat in ons land mensen in verpleeghuizen het minder goed hebben dan misdadigers in gevangenissen. Hero Brinkman knokt voor minder ambtenaren, voor modernisering van het openbaar bestuur, voor veel minder lokale lasten, voor politie die minder bekeurt maar meer misdaad bestrijdt en voor een adequate Nederlandse defensiemacht. Martin Bosma staat voor beter onderwijs, van basisschool tot universiteit. Hij richtte ook het succesvolle PVV-Meldpunt Onveiligheid Scholen op en pleit voor het drastisch terugbrengen van de omvang van de linkse publieke omroep. Hij zal tevens blijven strijden tegen de vaak gekleurde berichtgeving van diezelfde publieke omroep. Dion Graus heeft zich met hart en ziel ingezet voor dierenwelzijn, dieren verdienen het om goed behandeld te worden. Zijn motie om te komen tot meer handhavers om in te zetten in de strijd tegen illegale jacht en stroperij kan zelfs rekenen op kamerbrede steun. Barry Madlener komt op voor minder files en strijdt tegen het uitmelken van de automobilist, de klimaathysterie en milieufundamentalisten en Teun van Dijck staat pal voor lagere belastingen, lagere premies en lagere accijnzen en ageert bovendien tegen buitensporige beloningen in de publieke sector.

De Partij voor de Vrijheid heeft zich het afgelopen jaar met hand en tand verzet tegen de vaak erg slechte plannen van het kabinet Balkenende IV en daar alternatieven voor aangedragen. Ook het komende jaar gaan we weer vol goede moed keihard door met onze strijd voor een veel sterker en beter Nederland. Het kabinet Balkenende IV zal ook in 2008 geen seconde rust krijgen als het aan de Partij voor de Vrijheid ligt. Wij zullen ervoor zorgen dat de stem van onze kiezers luid en duidelijk in de Tweede Kamer gehoord wordt.

  • Aangemaakt op .