Skip to main content

In de media - Opinie

De afgelopen week – Weblog

Volgens Hans Wiegel zouden de Partij voor de Vrijheid, VVD, D66 en TON op moeten gaan in één beweging. De PVV zal hier echter in nog geen honderdduizend jaar aan meedoen. Als de VVD zichzelf wil opheffen moeten ze dat vooral doen, maar met het geruzie en gedoe binnen die club wil ik niets te maken hebben. Mijn collega Fleur Agema diende deze week een motie in om de minimum prostitutieleeftijd te verhogen van 18 naar 21 jaar. Met het verhogen van deze leeftijdsgrens zullen de verderfelijke praktijken van loverboys naar verwachting veel minder effect hebben. Verder stelde zij deze week voor om het gebruik van alcohol door jonge bestuurders en ook het in de auto stappen van een jongere bij een andere jongere die alcohol gedronken heeft strafbaar te stellen.


Ik ben er van overtuigd dat dit de veiligheid op onze wegen zal verbeteren. Mijn collega Hero Brinkman stelde voor politieagenten veel minder bekeuringen uit te laten delen en in plaats daarvan 1.200 agenten extra in te zetten om straatterroristen, vaak van Marokkaanse komaf, keihard aan te pakken en daarnaast 1.000 agenten in te zetten voor het actief opsporen van de meer dan 100.000 illegalen in ons land en het aanhouden van criminele buitenlanders. Verder stemde de PVV deze week tegen de ronduit slechte belastingplannen van Wouter Bos (PvdA) voor het komende jaar. Want wij gaan natuurlijk niet akkoord met koopkrachtdaling en forse verhoging van accijnzen. De lasten van de burger zijn namelijk nu al veel te hoog. Tot slot heb ik deze week voorgesteld dat allochtonen die willen terugkeren naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen, moeten worden aangemoedigd met een vertrekpremie. De wet die dat nu al mogelijk maakt moet veel actiever worden toegepast. We moeten de islamisering van Nederland stoppen. Ik wens u een goed weekend!
  • Aangemaakt op .