Skip to main content

In de media - Opinie

Mensenrechten – Weblog

Deze week werd bekend dat twaalf zwaar verslaafde Surinamers op kosten van de belastingbetaler een jaar lang in Suriname mogen gaan afkicken van drank en drugs. Dit project kost maar liefst 50.000 euro per persoon en wordt betaald uit de AWBZ. Mijn collega Fleur Agema heeft hierover Kamervragen gesteld en eiste dat dit wanstaltige plan onmiddellijk wordt teruggedraaid. De PVV vindt dat we dit AWBZ-geld veel beter aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen kunnen besteden. Mijn collega Sietse Fritsma vroeg deze week aan staatssecretaris Albayrak om een Iraakse Koerd die betrokken was bij een gruwelijke moord op zijn schoonmoeder als ongewenst persoon het land uit te zetten. Nu maar hopen dat zij dat ook echt gaat doen. Verder presenteerde deze week minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen, de mensenrechtennotitie van het kabinet. Ik heb zelden zo’n naïef verhaal gelezen. Natuurlijk moet het kabinet opkomen voor de mensenrechten, maar dat moet ze dan wel consequent doen en niet zoals nu een dubbele standaard hanteren. Iran wordt bijvoorbeeld in Europees verband maandelijks op mensenrechtenschendingen aangesproken, wat natuurlijk een goede zaak is, maar sommige andere landen die de mensenrechten niet respecteren worden niet of in minder mate terecht gewezen. De PVV vindt dat Nederland een consistenter en eerlijker mensenrechtenbeleid moet voeren, het kabinet moet dus niet langer onderscheid maken tussen bijvoorbeeld Iran, Saoedi-Arabië, Rusland en China. Ik wens u alvast een heel goed weekend en tot volgende week!
  • Aangemaakt op .