Skip to main content

In de media - Opinie

Islamitische Republiek Nederland - Column Wilders Geenstijl

Vorige week verscheen een nieuw rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: “Radicale dawa in verandering, de opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland”. Het rapport meldt angstaanjagende feiten. Radicale moslims winnen in Nederland fors terrein, ze organiseren zich steeds professioneler en hun aanhang stijgt explosief. Het aantal haatpredikers is in twee jaar tijd ten minste verdubbeld, datzelfde geldt voor het aantal locaties waar zij prediken. Alleen al in vier van die moskeeën worden iedere vrijdag drieduizend moslims geïndoctrineerd door krijsende imams.

De overheid trekt zelfs subsidies uit voor organisaties ter ‘begeleiding’ van probleemjongeren, terwijl die organisaties banden hebben met radicale moskeeën Verder blijkt dat via intimidatie essentiële grondrechten van onder andere niet-moslims, vrouwen en homoseksuelen gesaboteerd worden. Bovendien wordt overwogen de overheid te beïnvloeden via een heimelijke intredepolitiek, doelbewust spanningen in de samenleving teweeg te brengen en wordt zelfs overwogen via invoering van de sharia Westerse haat-enclaves te stichten.

Radicale moslims zouden ter verspreiding van hun barbaarse ideeën op dit moment geen geweld willen gebruiken, maar het hoofd van de AIVD, Sybrand van Hulst, laat doorschemeren dat daar in ieder geval strategische redenen aan ten grondslag liggen en hij sluit niet uit dat moslimradicalen in hun overtuiging geweld niet hebben afgeschreven. En zo is het. De overheid legt de islamisering van Nederland geen strobreed in de weg, als Nederland bij voorbaat capituleert voor de islam, en daar heeft het alle schijn van, is een gewapende strijd niet nodig, zo is de redenering van deze moslimradicalen. De Libische leider Khadaffi zei het tijdens een toespraak in april vorig jaar zo: “There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe – without swords, without guns, without conquests. The fifty million muslims of Europe will turn it into a muslim continent within a few decades”.  Khadaffi is helaas een stuk realistischer dan minister Vogelaar.

Nu zou u denken dat dit rapport zelfs de ogen van een PvdA-minister doet opengaan, zeker nu de NCTb vorige week concludeerde dat de invloed van Al Qaeda in Europa groeit en de kans op een terroristische aanslag in Nederland meer voorstelbaar is geworden. Maar minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken blijft uiterst naïef. In haar reactie op het AIVD-rapport schrijft ze dat burgemeesters met radicale moslims vooral het gesprek moeten blijven aangaan…

Dit kabinet is verlamd door politiek hypercorrect gedrag. Dit kabinet wil het enorme gevaar dat van de islam uitgaat niet zien. Dit kabinet wil in de door links Nederland gecreëerde multicultikletskoek blijven geloven. Dit kabinet wil niet luisteren naar mensen als Wafa Sultan, een heldin die de islam in Syrië zelf heeft meegemaakt en nu psychiater in Californië is. Zij zei vorige week in een interview in dagblad De Pers dat het is alsof de islam in de terminale fase van hersenkanker verkeert: "Je kunt het behandelen noch genezen". Een waarheid als een koe. Maar volgens dit kabinet is de islam nog niet eens verkouden. Volgens dit kabinet zullen radicale moslims de Nederlandse democratische rechtsorde nu en ook op langere termijn niet in gevaar brengen, zelfs niet nu blijkt dat overwogen wordt sharia-enclaves te stichten. Hoe naïef kun je zijn?

Anders dan dit kabinet vindt de Partij voor de Vrijheid dat er meer dan genoeg theezakjes verspild zijn aan de islam. Het is de hoogste tijd voor echte actie: Sluit alle islamitische scholen, sluit alle radicale moskeeën, sluit alle haatzaaiende islamitische websites, trek de zendmachtiging voor de Nederlandse Moslim Omroep in, verbied de Koran, verbied de boerka en zet alle radicale imams en haatpredikers het land uit. En voer onmiddellijk een systeem van administratieve detentie in zodat straatterroristen die mogelijk banden hebben met terreurorganisaties, zoals de psychisch gestoorde Bilal B., die contact had met leden van de Hofstadgroep en afgelopen zondag in Amsterdam twee agenten neerstak, preventief achter de tralies gezet kunnen worden. Onze rechtsorde moet verdedigd worden, de capitulatie voor de islam moet gestopt worden. Want als we dat nalaten, zullen uw kleinkinderen geen onderdaan zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, maar van de Islamitische Republiek Nederland, en dat mag nooit gebeuren!

  • Aangemaakt op .