Skip to main content

In de media - Opinie

Dramatisch AIVD-rapport – Weblog

Deze week verscheen er een nieuw rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, waaruit blijkt dat moslimactivisten steeds professioneler georganiseerd raken en dat hun aanhang bovendien explosief groeit. Het aantal predikers dat lezingen geeft over het radicaal-islamitische gedachtegoed en het aantal moslims dat deze lezingen bijwoont is de afgelopen twee jaar minstens verdubbeld. Ook op islamitische scholen worden kleine, onschuldige kinderen gehersenspoeld door hen het verderfelijke anti-westerse islamitische gedachtegoed in te prenten. Absoluut onacceptabel! De overheid moet hier keihard tegen optreden. En dan bedoel ik niet wéér de dialoog aangaan, maar nu eens echt actie ondernemen. Laten we in ieder geval onmiddellijk alle islamitische scholen en salafistische moskeeën sluiten en alle haatpredikers en salafistische imams direct het land uitzetten. Volgende week is er een overleg met de minister over het AIVD-rapport. We zullen dan merken of het kabinet nu eindelijk eens bereid is om op te treden tegen de oprukkende islam.
Ik wens u allen een goed weekend en tot volgende week.
  • Aangemaakt op .