Skip to main content

In de media - Opinie

Roerige week - Weblog

Deze week stond in het teken van de voorbereidingen voor het debat naar aanleiding van de Miljoenennota, die komende dinsdag gepresenteerd wordt. Woensdag en donderdag zijn dan de Algemene Beschouwingen, waarin uitgebreid gedebatteerd zal worden over de kabinetsplannen voor de komende vier jaar. De afgelopen weken lekte al een aantal van die plannen uit. Het geeft een onheilspellend beeld. Dit kabinet gaat enorme lastenverhogingen doorvoeren en gaat gigantisch veel geld uitgeven, aan met name linkse prestigeplannen zoals het generaal pardon, ontwikkelingshulp en gratis inburgeringcursussen. Ze gaat als we de berichten uit de pers mogen geloven bezuinigen op de AWBZ en de hardwerkende burger die met de auto naar het werk moet wordt ook genadeloos gepakt. Het gaat economisch goed in Nederland maar dit spilzieke kabinet laat u daar niet in meedelen. In plaats van een lastenverlaging, krijgt u een lastenverhoging voor uw kiezen. Onvoorstelbaar asociaal en we zullen het kabinet hierom hard aanpakken volgende week. Ander groot nieuws deze week is natuurlijk het vertrek van Rita Verdonk bij de VVD. Ik zou graag met haar willen praten over een eventuele samenwerking maar ze heeft de afgelopen 24 uur al twee keer laten weten dat ze daar niets in ziet. Jammer. Ik denk dat veel kiezers dat niet van haar zullen begrijpen. Het gaat volgende week hoe dan ook een roerige week worden! Ik wens u een goed weekend en tot volgende week!
  • Aangemaakt op .