Skip to main content

In de media - Opinie

Europa lacht, Nederland huilt - Column Wilders Geenstijl

Nieuwnieuws.nl - Ze kwamen er toch nog uit. Na meer dan 36 uur vergaderen bereikten de Europese regeringsleiders een akkoord over een nieuw Europees verdrag dat de gewraakte Europese Grondwet moest vervangen. In de vroege ochtenduren van zaterdag 23 juni viel er niet alleen vermoeidheid af te lezen van hun gezichten, maar ook duidelijke opluchting. De Europese eenheid die tijdens de –soms keiharde-  onderhandelingen ver weg leek, was hervonden. Er waren bloemen voor bondskanselier en tijdelijk EU-voorzitster Angela Merkel, die van alle kanten lof kreeg toegezwaaid voor haar succes in deze vooraf geoordeelde ‘mission impossible’. Ook minister-president Balkenende complimenteerde Merkel voor de manier waarop zij een compromis forceerde.

Volgens Balkenende is het een eindresultaat waarmee er “recht gedaan is aan de opvattingen van de Nederlandse bevolking”, die twee jaar geleden in een referendum volmondig ‘nee’ zei tegen de Europese Grondwet. Het huidige wijzigingsverdrag is iets “waarmee we heel blij kunnen zijn”, aldus de premier, die van mening is dat hij met dit resultaat “goed thuis kan komen”.

Helaas, niets is minder waar. Het resultaat is beschamend. Het zijn louter symbolen die uit de oorspronkelijke Europese Grondwet zijn geschrapt, zoals de Europese vlag en het Europese volkslied. De Europese minister van Buitenlandse Zaken heeft nu de minder prestigieuze titel van ‘ hoge vertegenwoordiger’ en de Europese Grondwet heet nu geen grondwet maar wijzigingsverdrag.

De punten waar het echt om draaide, heeft Balkenende op een amateuristische manier verkwanseld. We verliezen op veel terreinen ons vetorecht en er komt een gemeenschappelijk Europees beleid voor asiel en immigratie. Dat wil dus zeggen dat we straks niet meer de baas zijn over onze eigen grenzen en dat we niet meer zelf kunnen bepalen wie we toelaten en wie niet. Een doodvonnis voor Nederland. De strenge ‘Kopenhagen-criteria’ voor nieuwe toetreders blijven buiten het verdrag en dat is goed nieuws voor Turkije en andere straatarme profiteurs. Ankara heeft sowieso reden tot vreugde. Angela Merkel zei afgelopen zaterdag al meteen dat de deur van de Europese Unie nu weer openstaat voor nieuwe landen om lid te worden.

Ook de rode kaart voor nationale parlementen, waarmee besluiten uit Europa die ons onwelgevallig zijn kunnen worden tegen gehouden, is er niet gekomen. Door het verliezen van de Nederlandse vetorechten en het ontbreken van een rode kaart, wordt de superstaat Europa verder bediend ten koste van de Nederlandse soevereiniteit.


Het Nederlandse ‘nee’  tegen de Europese Grondwet was vooral een ‘nee’ tegen het overdragen van nationale zeggenschap aan superstaat Europa. Het opgeven van soevereiniteit, ons zelfbeschikkingsrecht, een van de meest elementaire vrijheden; daar ging het om. Dat wist het kabinet maar al te goed. Het feit dat minister-president Balkenende ons dit onderhandelingsresultaat nu als een overweldigend succes presenteert is absolute volksverlakkerij en een grove onderschatting van het intellectuele vermogen van de Nederlandse burgers. Alsof zij dit bedrog niet zullen doorzien.

Na de verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice is dit de volgende stap richting volledige overdracht van Nederlandse soevereiniteit aan Europa en op sommige gebieden al de laatste stap. De minister-president wilde zich niet eens serieus inzetten voor het inperken van nieuwe machtoverdrachten aan Brussel. Hij heeft de belangen van superstaat Europa voor laten gaan aan de belangen van Nederland. Ik hoop voor de minister-president dat er nu niet een of andere lolbroek gaat staan zwaaien met artikel 99 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.” Dat zou dan wel eens een extra lang zomerreces kunnen betekenen voor de minister-president…

Het is de vraag of dit – volgens de minister-president geweldige - resultaat ook nu weer aan de burgers wordt voorgelegd in een referendum. Het lijkt er op dat de minister-president bang is dat het ‘nee’ dit keer weer oorverdovend zal zijn.

De Partij voor de Vrijheid zal zich tot het uiterste verzetten tegen elk Europees verdrag dat de zeggenschap van Nederland nog meer inperkt en pleit juist voor het terughalen van bevoegdheden uit Brussel. We zullen eisen dat ook dit verdrag per referendum voorgelegd wordt aan u, de Nederlandse burger. Wanneer het zover is en u straks in het stemhokje staat, vergeet dan niet dat eenmaal weggegeven nationale zeggenschap nooit meer teruggehaald kan worden.

Uw stem is beslissend voor Nederland…

  • Aangemaakt op .