Skip to main content

In de media - Opinie

Komt Balkenende nog terug uit Brussel? Brengt hij nog iets meer mee dan Belgische chocola?

Weblog De Roon
Gistermiddag verlieten minister-president Balkenende en staatssecretaris voor Europese Zaken Timmermans voortijdig het debat met de Tweede Kamer, dat ging over de Europese Top op 21 en 22 juni in Brussel.

Daar zullen de Europese regeringsleiders proberen overeenstemming te bereiken over het vervolg van de bij referendum door Nederland verworpen Europese Grondwet. De Nederlandse bewindslieden moesten hun opwachting gaan maken bij de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Kennelijk zijn de verhoudingen al dusdanig dat aan een gesprek met een Brusselse zonnekoning de voorkeur wordt gegeven boven een correcte afronding van een debat met het Nederlandse parlement.
Tijdens de Top in Brussel willen de regeringsleiders een “oplossing” zien te bereiken voor het feit dat de Europese Grondwet bij referendum was afgeschoten. Dat die oplossing niet binnen handbereik ligt, volgt uit de uitspraak van Barroso dat “we Brussel niet verlaten voordat een oplossing is gevonden”. Als we dat letterlijk zouden nemen, zou het wel eens lang kunnen duren voor we onze premier c.s. weer in Den Haag terug zien.

Toch ga ik er maar van uit dat déze droom van de PVV niet in vervulling zal gaan en dat onze bewindslieden op 27 juni acte de présence zullen geven in de Tweede Kamer (als de heer Barroso het toestaat, natuurlijk) om verslag te doen van de Brusselse gebeurtenissen.

De premier legde gisteren aan de Kamer uit dat hij een veel beter onderhandelaar is dan wel gedacht wordt. Daaraan ontleen ik de hoop dat hij volgende week met mooie kado’s uit Brussel terugkomt. Daarmee doel ik natuurlijk niet op Belgische bonbons maar op fraaie onderhandelingsresultaten die recht doen aan de wil van de Nederlandse bevolking, zoals die bleek uit het referendum. Wat mij betreft is die missie geslaagd als niet alleen de benaming “Grondwet” en de parafernalia (Europese vlag; Europees volkslied) van de baan zijn maar ook de plannen om Brussel meer macht te geven ten koste van het Nederlands zelfbeschikkingsrecht.

Daar zal wat de PVV betreft sprake van zijn als:
1e. besloten is tot opheffing van het europees parlement en repatriëring van alle bevoegdheden naar het Nederlands parlement dat voor alle plannen uit Brussel een rode kaart moet kunnen uitdelen. Geen vetorechten inruilen voor oplegging door Brussel en Straatsburg van beslissingen die we in Nederland gewoon niet willen.
2e. geen nieuwe lidstaten meer worden toegelaten omdat de EU door de recente
uitbreidingen al eerder zwakker dan sterker is geworden;
3e. er geen vaste voorzitter van de Europese Raad en geen Europese minister van
buitenlandse zaken (onder welke benaming dan ook) komen.

Met minder hoeft de regering wat de PVV betreft, volgende week niet thuis te komen.

Klik hier om het artikel ook op de website van het NRC te lezen.

  • Aangemaakt op .