Skip to main content

In de media - Opinie

Trouw aan de vlag, trouw aan Nederland - Column Wilders Geenstijl

Nieuwnieuws.nl - Een groep luidruchtige mensen, getooid met de Nederlandse vlag loopt door de straten van onze hoofdstad. De politie en andere ordehandhavers hebben de wegen afgesloten en kijken toe. De menigte geeft zonder schaamte uiting aan haar gevoelens van nationale trots. Vast een betoging van extreem-rechts, hoor ik u denken. Maar het geschetste tafereel vond plaats op 30 april, op Koninginnedag.

De nationale vlag staat in verreweg de meeste landen symbool voor trots en eenheid, maar niet in Nederland. Op Koninginnedag mag je ermee lopen, en misschien bij een internationaal sportevenement, maar op elke andere willekeurige dag loop je het risico om als racist of rechts-extremist weggezet te worden. De ‘politiekcorrecte’ multiculturele elite heeft namelijk besloten dat in onze multiculturele samenleving de Nederlandse vlag kwetsend is voor allochtonen. Zo zijn er voorvallen bekend van jongens en meisjes die de klas uitgestuurd worden omdat ze een Nederlands vlaggetje op hun kleding dragen, dat zou de islamitische medemens namelijk ernstig kwetsen. Verder zijn in onze winkels producten verkrijgbaar met daarop de Amerikaanse vlag, de Britse vlag, de Sovjet hamer en sikkel, de letters CCCP of DDR en de linkse terrorist Che Guevara. Maar probeer maar eens een t-shirt te vinden met de Nederlandse driekleur erop. Bij navraag zal de blik van het winkelpersoneel boekdelen spreken.

Als we niet opletten weet straks niemand meer hoe onze vlag er uit ziet. In Den Helder is het al zo ver, want op Koninginnedag heeft daar op een van de kerktorens de hele dag de Russische vlag gewapperd, in plaats van de Nederlandse. Dit voorval is tekenend voor de armzalige staat waarin de Nederlandse cultuur momenteel verkeert. De taal verloedert, kennis van de vaderlandse geschiedenis is bij velen bedroevend slecht en het Wilhelmus wordt vaak slechts meegemompeld.

De allesoverheersende mantra van ‘tolerantie’ en ‘verrijkende diversiteit’ die al jaren door de heersende multiculturele elite opgedreund wordt, kent dramatische gevolgen. Door middel van indoctrinatie via de media en het onderwijs hebben de multiculturalisten vakkundig de Nederlandse culturele identiteit ontmanteld en daarmee de samenleving dermate verzwakt dat we nu een makkelijke prooi zijn voor de oprukkende islam. Femke Halsema heeft zelfs gezegd dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. Krankzinnig.

De cultuurrelativisten beschouwen de verschillende in Nederland aanwezige culturen als gelijkwaardig. Maar dat is natuurlijk onzin. De Westerse – en daarmee de Nederlandse – cultuur loopt namelijk op ondermeer politiek, economisch, militair, wetenschappelijk, sociaal, cultureel en moreel gebied duizenden lichtjaren voor op de islamitische cultuur. 

Onze nationale trots heeft plaatsgemaakt voor een gevaarlijke passiviteit. In Frankrijk gaat het er volstrekt anders aan toe. Daar wappert op ieder gemeentehuis de tricolore en wordt de Marseillaise luidkeels meegezongen. Zonder schaamte spreken politici daar van vive la France, vive la République. De Franse nationale trots zal onder de nieuwe president zelfs verder versterkt worden. Sarkozy heeft namelijk aangeven een ministerie van Immigratie en Nationale Identiteit in het leven te willen roepen. In de Verenigde Staten draagt zelfs de president een speldje met de afbeelding van de Amerikaanse vlag en leggen scholieren de eed van trouw af aan de vlag als symbool voor hun land en vrijheid en gerechtigheid, de zogenaamde “Pledge of Allegiance”.

Ik stel voor dat vanaf morgen op ieder overheidsgebouw en iedere school in Nederland elke dag onze mooie nationale driekleur vol trots gaat wapperen. Ook vind ik dat op Nederlandse scholen kinderen vanaf nu iedere dag trouw aan de Nederlandse vlag moeten beloven als symbool voor Nederland en onze vrije democratie. Laat onze nationale trots weer herleven in Nederland!

  • Aangemaakt op .