Skip to main content

In de media - Opinie

Het gelijk van Winston Churchill - Column Wilders Geenstijl

Telegraaf, Volkskrant, Algemeen Dagblad, Trouw en Elsevier berichten over deze column.

Geenstijl.nl
- Als degenen die verantwoordelijk zijn voor je beveiliging gaan lijken op degenen waartegen je wordt beveiligd dan is het tijd om je zorgen te maken. Tijdens een urendurende sessie op het kantoor van de Nederlandse opperterreurbestrijder Joustra liet een ambtenaar zich ontvallen dat het toch echt wenselijk is dat ik mijn toon over de islam matig. Anders worden ayatollahs in het Midden-Oosten heel boos en dat zou onze economische en politieke belangen wel eens kunnen schaden en mij mijn kop kunnen kosten. Het feit dat hij door Joustra werd gecorrigeerd doet aan deze opmerking niets af. Ik heb de afgelopen dagen overigens inmiddels van twee anderen die zich in het islamdebat kritisch opstellen begrepen dat bij hen door overheidsdienaren eenzelfde methode is gebruikt: een ondergeschikte dringt aan op matiging van de toon in het islamdebat en de baas corrigeert het. Het is dan wel gezegd maar ook “gecorrigeerd”. Premier Balkenende en Minister van Justitie Hirsch Ballin kunnen zo hun handen in onschuld wassen zoals ze dan ook deden vorige week vrijdag na de wekelijkse ministerraadvergadering. Ze gaven beiden toe dat een ambtenaar een onhandige opmerking tegen mij had gemaakt maar omdat die werd gecorrigeerd was er toch geen sprake geweest van intimidatie. Maar natuurlijk was het wel degelijk intimidatie en wel van de zuiverste soort. En dus hebben de terreurbestrijders en de terroristen één ding met elkaar gemeen: ze vinden beiden dat het beter is de islam, de profeet Mohammed en de Koran niet te hard aan te pakken in het publieke debat.

Maar het publieke debat is er niet mee gediend dat politici of anderen worden geïntimideerd door terreurbestrijders om hun toon te matigen. Politici moeten vrijuit kunnen spreken en kiezen hun eigen woorden, thema’s en toonhoogte. De enige die hen in een democratische rechtsstaat kan en mag corrigeren is de kiezer of de rechter en zeker niet de Nederlandse terreurbestrijder of een ayatollah uit Iran.

En mijn toonhoogte in het islamdebat is stevig omdat het vijf voor twaalf is. Nederland wordt niet alleen overspoeld door een tsunami van islamisering maar de cultuurrelativerende politieke elite – inmiddels gesteund door de terreurbestrijders – kijkt nu vijf jaar na de moord op Pim Fortuyn nog steeds liever de andere kant op met haar rotsvaste geloof in de multiculturele samenleving. Maar de islam, de Koran en haar profeet Mohammed zijn het paard van Troje van de 21e eeuw in onze Westerse samenleving waartegen we ons beter moeten verdedigen om onze Westerse beschaving te redden voor het islamitisch barbarisme. In 1899 verwoordde niemand minder dan Winston Churchill het al treffend in zijn boek The River War: “Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. No stronger retrogade force exists in the World. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step…the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome” (The River War, First edition, Vol. II, pag. 248-50).

Churchill had gelijk. We zijn nu meer dan honderd jaar verder en de islam brengt onze Westerse beschaving in snel tempo naar de rand van de afgrond. We hebben teveel islam in Nederland. De islam is meer een gewelddadige politieke ideologie dan een religie. Ik stel daarom een nieuwe maatregel voor: sluit onmiddellijk alle islamitische scholen in Nederland. Dit om de kinderen te beschermen tegen de verspreiding van het islamitische gedachtegoed. Niet de moslims als mensen maar de islam is de kern van het probleem.  

En als u mij niet wil geloven, geloof dan de mensen die de islam hebben ervaren in al zijn gruwelijkheden en zich ervan hebben afgekeerd. Op de site www.apostatesofislam.com schrijven zij over Mohammed: “Yet Muhammad’s life is that of a gangster godfather. He raided merchant caravans, looted innocent people, massacred entire male populations and enslaved the women and children. He raped the women captured in war after killing their husbands and told his followers that it is okay to have sex with their captives and their “right hand possessions” (Quran 33:50) He assassinated those who criticized him and executed them when he came to power and became de facto despot of Arabia. Muhammad was bereft of human compassion. He was an obsessed man with his dreams of grandiosity and could not forgive those who stood in his way. Muhammad was a narcissist like Hitler, Saddam or Stalin”.

Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.

  • Aangemaakt op .