Skip to main content

In de media - Opinie

De PVV en ACTA - opinieartikel op www.dagelijksestandaard.nl

Naar aanleiding van de Kamervragen van de PVV over de blokkade van de Piratebay lazen wij –naast heel veel positieve reacties- helaas weer allerlei berichten over de ACTA. Laten we daarom een hardnekkig gerucht uit de wereld helpen: in tegenstelling tot wat veel nieuwsbronnen melden heeft de PVV niet ingestemd met het concept ACTA-verdrag!

Wat was de ACTA ook al weer? ACTA staat voor 'Anti-Counterfeiting Trade Agreement' en dit is een breed (concept) verdrag waarmee de Verenigde Staten zich wil wapenen tegen o.a namaakartikelen (die met name uit China komen) alsmede inbreuk op auteursrechten. Dat klinkt nog wel aardig, ware het niet dat met de invoering van het verdrag de (vermeende) schendingen onevenredig hard worden aangepakt, er “preventieve maatregelen” getroffen kunnen worden en burgers van internet kunnen worden afgesloten. Internetvrijheid is ons uitgangspunt en censuur is voor de PVV onacceptabel. De motie, ingediend door Europa-minded D66, regelde ook geen afstel, doch slechts beperkt uitstel. De PVV heeft de motie die in feite de Minister censuur oplegde dan ook niet gesteund. Dat de PVV tegen internetcensuur, beperking van vrijheden en een downloadverbod is blijkt in ieder geval uit de door de PVV ingediende en aangenomen motie.

Onderhandelen

De PVV heeft er mee ingestemd dat de Minister verder kon onderhandelen. Er is dus nog geen verdrag waarover in Nederland gestemd kan worden, er ligt nog geen definitief voorstel. Het uiteindelijke voorstel wordt nog ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.

Wanneer het ACTA-verdrag dadelijk aan de Kamer wordt voorgelegd zal de PVV tégen stemmen, wanneer blijkt dat de (internet)vrijheid van Nederlanders hiermee in het geding komt. Als PVV zijn we blij dat er nu zoveel publieke verontwaardiging over de werkwijze van Europa is ontstaan.

Een vrij en open internet

Een vrij en open internet is heel erg belangrijk voor de PVV. De PVV heeft zich hier steeds voor ingezet en zal dit steeds blijven doen. Gezien de grote commotie binnen de samenleving verwachten wij, dat dan ook de pro-Europese partijen, de roze bril een keer afzetten en kijken naar wat er nu allemaal uit Europa komt. Laten we dan ook meteen eens kijken naar het democratische gehalte van Europa! Deal?

 

-Andre Elissen, Louis Bontes en Jhim van Bemmel

 

 

  • Aangemaakt op .