Skip to main content

In de media - Opinie

Privébeveiligers als oplossing tegen zeepiraten - opiniestuk op www.dagelijksestandaard.nl

Zeevaardersvolk als we zijn, is de Nederlandse koopvaardij nog steeds van groot economisch belang. Helaas is dat belang hevig in het gedrang want Somalische piraten hebben hun zinnen gezet op onze schepen. Het vraagstuk van een adequate beveiliging kostte onze regering de voorbije maanden al heel wat hoofdbrekens.

De mogelijkheden om militaire bescherming in te zetten tegen deze piraten, zijn niet enkel beperkt maar bovendien ook erg duur. De militaire Vessel Protection Detachments (VPD’s) worden enkel ingezet in de wateren rond Somalië, die een erg belangrijke vaarroute zijn, en zelfs daar alleen maar in beperkte mate. Niet wonderlijk dus dat niet alle verzoeken van de koopvaardij om militaire bescherming tegen piraten worden gehonoreerd. Daar komt nog bij dat de beslissingstermijn (tot 6 weken) van Defensie op een rederverzoek om inzet van een VPD vaak veel te lang duurt voor de reders. Want een schip dat niet vaart, kost alleen maar geld. Daarnaast worden de militaire VPD’s ook ingezet voor bescherming van VN-schepen die naar Somalië varen. Daardoor moeten de Nederlandse schepen het vaak zonder bescherming zien te rooien. En dan hebben we het enkel nog maar over de Somalische wateren. Ook andere zeeën, zoals voor de West-Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse kusten, zijn een broeinest van piraterij. Daar biedt Defensie geen enkele bescherming.

Op een conferentie op 16 maart aan de Erasmusuniversiteit wordt gesproken over de wens van de Nederlandse koopvaardij om ook private beveiligers te kunnen inzetten tegen piraten. De Nederlandse koopvaardij dringt er echt op aan want, laten we eerlijk zijn, het is de enige hoek waaruit nog heil te verwachten is. Landen zoals Italië, Spanje, Denemarken, Engeland en Noorwegen hebben de wet al aangepast om private beveiligers toe te staan op hun koopvaardijschepen. Ook Duitsland is bezig met een wetsaanpassing waarover halverwege april gestemd zal worden. Duitsland zal de private beveiligingsbedrijven certificeren, zodat ook buitenlandse bedrijven in aanmerking komen om de Duitse schepen te beschermen.

Want die Somalische piraten zijn geenszins van gisteren. Ze weten precies welke landen private beveiligers toestaan. Nu Nederland achterblijft op dat vlak, zien de piraten de Nederlandse schepen als een aantrekkelijk en gemakkelijk doelwit.

Ondertussen worden Nederlandse rederijen door hun klanten onder druk gezet om hun schepen ‘om te vlaggen’ naar een ander land. Omvlaggen naar ‘goedkope vlaglanden’ dreigt ernstig nadeel te berokkenen aan onze economie. En dat terwijl de huidige situatie al weinig rooskleurig is voor concurrentiepositie van de Nederlandse reders.

Het aanpassen van de Nederlandse wet is duidelijk de enige optie. Liefst met certificering van beveiligingsbedrijven, naar Duits voorbeeld. Zodoende zal onze koopvaardij binnenkort met behulp van private beveiliging efficiënt van piraten kunnen worden gevrijwaard, ongeacht waar, ongeacht hoe vaak. Onze handelsvloot zal eindelijk weer opgelucht kunnen ademhalen, en bovendien zit er ook voor de regering iets zeer interessants aan vast. Het inzetten van private beveiligers zal de Nederlandse belastingbetaler immers flink wat geld schelen.

 

- Raymond de Roon, Buitenlandwoordvoerder Partij voor de Vrijheid

 

 

  • Aangemaakt op .