Skip to main content

Persberichten

Europese Grondwet eerder slechter dan beter voor Nederlandse economie

Van diverse kanten wordt gesuggereerd dat het slecht zou zijn voor de Nederlandse economie als de Europese Grondwet wordt verworpen. Minister Bot maakt de mensen wijs dat Nederland in geval van verwerping van de Grondwet Nederland een minder aantrekkelijk vestigingsland voor bedrijven zal worden, Minister Brinkhorst boezemt ons angst in door te stellen dat "het licht uitgaat" in Nederland en de VVD maakt de Nederlandse kiezer wijs dat een ja tegen de Europese Grondwet meer banen oplevert. Dat is pure volksverlakkerij want het tegendeel is waar.

Om te beginnen brengt deze Europese Grondwet -naast enkele vage coördinerende bepalingen en wat nieuwe coördinerende bevoegdheden voor de Europese Commissie- geen noemenswaardige wijzigingen aan op het bestaande economische beleid. Op het terrein van de interne Europese markt verandert met deze Europese Grondwet zelfs helemaal niets ten opzichte van de bestaande situatie. Voor een goede economische samenwerking in Europa is bovendien überhaupt geen Europese Grondwet nodig. Vandaag de dag wordt ook in Europa economisch gehandeld en samengewerkt zonder een Europese Grondwet.

Belangrijker is vast te stellen dat een sterke economie vooral vrijheid, een vrije markteconomie en de mogelijkheid van zelfstandig te ontplooien initiatieven nodig heeft. Die vrije markteconomie is er al. Wat de Europese Grondwet van 500 pagina's dik ons daarentegen ten algemene brengt, is nog meer regels en dus minder vrijheid, nog meer bureaucratie, nog meer ambtenaren, nog meer (Europese) overheid en centralisme. Dat komt het zelfstandig te ontplooien initiatief nooit ten goede. Een centrale Europese overheid met nog meer bevoegdheden werkt alleen maar knellend en contraproductief, ook als het gaat om de economische prestaties, economische groei en het vrije initiatief.

Wat nodig is in Europa is juist meer flexibilisering en eerlijke beleidsconcurrentie tussen landen en niet minder. Dat levert meer banen op! De Groep Wilders is een groot voorstander van Europese economische samenwerking, maar de Europese Grondwet zal op dit terrein eerder tot slechtere dan betere resultaten leiden.

Wat de Nederlandse burgers en bedrijven nodig hebben om goed te presteren is juist minder overheid en niet meer!

  • Aangemaakt op .