Skip to main content

Persberichten

Motie PVV aangenomen: Gelijke monniken, gelijke kappen voor politie

Een motie van het lid Brinkman over het gelijk behandelen van hoger én lager politiepersoneel werd aan de vooravond van het kerstreces aangenomen.

Indien lager politiepersoneel uitgaven declareert die niet volgens de regels worden ingediend en mogelijk zelfs zijn uitbetaald, zien de politiebazen dit vaak als een poging tot fraude. Hierna volgt meestal een zogenaamd intern onderzoek, waarna mogelijk zelfs strafontslag kan volgen of anderszins een disciplinaire straf. Uit de beschikbare informatie aangaande de declaraties m.b.t. representatiekosten en de reeds bekende declaraties aangaande de reiskosten van de politietop blijkt dat vele declaraties in strijd met geldende regelingen en besluiten zijn verstrekt.

De minister wilde deze politietop de mogelijkheid geven de teveel betaalde declaraties terug te betalen. Met deze motie van het lid Brinkman heeft de Kamer uitgesproken dat geldt “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dus indien het lager politiepersoneel valselijk dergelijke onkosten declareert en daarop een disciplinaire straf of zelfs wordt ontslagen, moet dat ook gelden voor de politietop. Het lid Brinkman (PVV) verwacht dat vele leden van de politietop problemen kunnen verwachten aangaande hun declaratiegedrag de afgelopen jaren.

  • Aangemaakt op .