De PVV zal bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van I&M morgen pleiten voor de volledige inzet van de provinciale opcenten in de aanleg van wegen. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "Voordat de files weer gaan toenemen moet, naast het rijkswegennet, ook het provinciale wegennet worden verbeterd. Provincies besteden de gelden uit de wegenbelasting maar voor een deel aan asfalt en ik wil dat de minister druk uit gaat oefenen op de provincies om dit te veranderen."

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

donaties

doneer

Nederland
English