Skip to main content

Persberichten

PVV boekt successen voor proefdieren

Slechts enkele weken nadat Kamerlid Dion Graus drie moties door de Kamer aangenomen wist te krijgen ten behoeve van de afbouw van het aantal dierproeven en in vrijheid stelling van tienduizenden proefdieren uit proefdiercentra, beloonde staatssecretaris Dijksma hem met nog enkele toezeggingen. Zo zullen er meer onaangekondigde controles plaatsvinden door veterinair deskundigen en beloofde ze de verfijning, vereenvoudiging en vermindering van dierproeven aan te vullen met de 4e 'V' van de PVV-er: Versnelling.

Voorts vond het Kamerlid gehoor bij de bewindspersoon om een adoptieplan op te starten voor de tienduizenden dieren die door zijn acties en moties vrij zullen komen. "Vele proefdieren kunnen door particulieren worden geadopteerd maar voor meer dan duizend aapjes moet naar andere oplossingen worden gezocht in samenwerking met deskundigen van Stichting AAP", aldus Graus.

  • Aangemaakt op .