Skip to main content

Persberichten

PVV stelt vragen naar aanleiding van het bericht ‘Asielkind overrompelt scholen’

Vragen van de leden Beertema en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat scholen de toestroom van asielkinderen nauwelijks aan kunnen.

1.)
Bent u bekend met de artikelen ‘Asielkind overrompelt scholen’(*) en ‘Arabisch briefje wijst de weg’(**)?

2.)
Als Den Helder voor dit moment al ongeveer 60 extra leerlingen in het basisonderwijs verwacht, wat een extra financiële belasting betekent van ruim 500.000 euro voor de komende twee schooljaren, met hoeveel extra asielkinderen moet Den Helder bij benadering tot en met mei 2017 rekening houden en met hoeveel extra kosten gaat dat gepaard?  

3.)
Ervan uitgaand dat de grenzen voor asielzoekers niet dichtgaan onder het huidige VVD/PvdA-beleid, hoeveel verwacht u dan voor het gehele landelijke onderwijs extra uit te moeten geven voor het po, vo, mbo en ho tot en met mei 2017, het tijdstip van de verkiezingen?  Hoe gaat u dat financieren?

4.)
Bent u het met de PVV eens dat de noodklok die nu door VOS/ABB en de PO-raad wordt geluid erop duidt dat het opengrenzenbeleid van deze regering ontwrichtend werkt op het onderwijsbestel?

5.)
Deelt u onze mening dat het sluiten van onze grenzen positief zou bijdragen aan het handhaven en de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijsbestel?

 

(*)             ‘Asielkind overrompelt scholen’, Brabants Dagblad (2 oktober 2014)
(**)           ‘Arabisch briefje wijst de weg’, Brabants Dagblad (2 oktober 2014)

 

Lees hier het artikel op Noordhollandsdagblad.nl

  • Aangemaakt op .