Skip to main content

Persberichten

PVV stelt vragen over Islamitisch Offerfeest op Werelddierendag

Vragen van de leden Graus, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken over het Islamitisch Offerfeest op Werelddierendag.

1.)
Bent u bekend met het feit dat de start van het Islamitisch Offerfeest dit jaar op dezelfde dag valt als Werelddierendag? 

2.)
Heeft u ooit een Islamitische slachtpartij bijgewoond? Zo neen, bent u op de hoogte van de respectloosheid en het grote dierenleed dat hiermee gepaard gaat? 

3.)
Deelt u voorts de mening dat de botte weigering om het Islamitische offerleed zelfs maar één dag uit te stellen, een grove belediging is voor de Nederlandse bevolking en hun traditie? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wist u dat Werelddierendag een dag is die wereldwijd op de agenda staat als hét moment waarop extra aandacht wordt besteed aan het welzijn van dieren, een dag om te vieren dat dieren rechten hebben en dat zij beschermd dienen te worden? Zo ja, waarom staat u toe dat er talloze dieren zwaar worden mishandeld? 

5.)
Deelt u onze mening dat er een einde moet komen aan deze barbaarse praktijken? Zo neen, waarom niet? 

  • Aangemaakt op .