Skip to main content

Persberichten

PVV: tijd om woningcorporaties te ontdoen van PvdA-cliëntelisme

De PVV bedankt de commissie Van Vliet voor het degelijke onderzoekswerk. De PVV is niet verbaasd over de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Volgens de PVV is er sprake van hemeltergend moreel verval binnen de corporatiesector.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma: ''De PVV heeft het stelsel als zodanig al vaak bekritiseerd. Collega Madlener heeft zich al in 2006 verzet tegen verzelfstandiging van woningcorporaties. Dit rapport toont ook aan dat het corporatiebestel grondig herzien dient te worden. De PVV streeft naar kleinschalige woningcorporaties met betrokken bestuurders met een bescheiden salaris, die zich enkel bezighouden met de kerntaken: bouwen, verhuren en beheren. Daarnaast zou het de sector helpen wanneer zij zich ontdoet van het PvdA-cliëntelisme: paal en perk stellen aan de vriendjespolitiek van de corporatiebobo's, die vaak uit PvdA-hoek komen. Ik verheug me erop om over dit rapport met de commissie en later met het Kabinet in debat te gaan. Dit rapport moet de basis zijn van een gezonde corporatiesector waarin de huurder centraal staat.''

  • Aangemaakt op .