Skip to main content

Persberichten

PVV: Opstelten verzuimt pakkans criminelen te vergroten

Met verbazing heeft de PVV kennisgenomen van de weigering van de Minister van Veiligheid en Justitie om vaker handpalmafdrukken af te nemen bij aangehouden verdachten. In 2009 heeft de politie juist een mooi systeem gekregen waarin zij handpalmafdrukken kunnen opslaan en er dus ook in kunnen zoeken naar een match.

"Het is er dus kan het gebruikt worden. Of de minister snapt het niet of hij weigert willens en wetens om de pakkans te verhogen van zogenaamde high impact crimes", aldus het lid Helder. In het wetgevingsoverleg over de politie maandag zal zij hem alsnog trachten te overtuigen van het nut van deze maatregel en ook van de door de PVV voorgestelde maatregel om het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen strafbaar te stellen.

 

Lees de berichten hierover in de media:

Telegraaf

AD

Pownews

Volkskrant

Trouw

Spitsnieuws

  • Aangemaakt op .