Skip to main content

Persberichten

PVV: Geen voorrang asielzoeker bij toewijzen huurwoning

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat huurwoningen schaarser zijn door de komst van vluchtelingen.

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht 'Huurwoningen schaarser door vluchtelingen' (*)?

2.)
Deelt u de mening dat het zeer onrechtvaardig is om asielzoekers bij de toewijzing van huurwoningen voorrang te geven boven andere woningzoekenden, die vaak al jarenlang op een woning wachten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt deze voorrangsbehandeling opgeheven?

3.)
Hoeveel woningzoekenden worden door de huidige voorrangsregeling voor asielzoekers benadeeld (in de vorm van een langere wachttijd voor een woning) en hoeveel zullen dat er in 2015 zijn bij een verwachte asielinstroom van 40.000 personen?

4.)
Bent u bereid om de asielinstroom onmiddellijk te stoppen, zodat dit soort problemen kan worden opgelost? Zo neen, waarom niet?

(*) http://nos.nl/artikel/2014702-huurwoningen-schaarser-door-meer-vluchtelingen.html

  • Aangemaakt op .