Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat illegalen in Amsterdam gratis OV krijgen:

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht 'Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen gratis OV-kaart' (*)?

2.)
Vindt u het normaal dat uitgeprocedeerde vreemdelingen, die een wettelijke vertrekplicht hebben, hun illegaliteit beloond zien worden met gratis OV terwijl de Nederlandse burger zich daar blauw voor betaalt?

3.)
Bent u bereid om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan alle bevoordeling van illegalen en om gemeenten aan te pakken die zich hier schuldig aan maken? Zo ja, hoe gaat u dit vormgeven? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wat gaat u doen om illegalen zo snel mogelijk een enkele reis naar het land van herkomst te geven in plaats van ze gratis en voor niets rond te laten reizen in een land waar ze niet eens mogen zijn?

 

 

(*) http://www.at5.nl/artikelen/141373/uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-gratis-ov-kaart-gemeente

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties