Skip to main content

Persberichten

PVV: steunverlening aan Syrische strijdgroepen onbegrijpelijk

De regering levert voor maar liefst 3 miljoen euro Nederlands belastinggeld aan Syrische strijdgroepen en beweert dan zo goed mogelijk te voorkomen dat de goederen niet in verkeerde handen vallen.
Iedere parlementaire controle daarop wordt door de regering verhinderd. "Dat kan natuurlijk van geen kant," aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. "De regering moet gewoon openheid van zaken geven, zodat de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van bestedingen kan worden gecontroleerd. De doelmatigheid van deze bestedingen betwijfel ik overigens ook ten zeerste. Dit geld kan beter aangewend worden voor lastenverlichting in Nederland."

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over risico's van steunverlening aan Syrische strijdgroepen:

1.)
Kunt u aangeven welke gewapende groeperingen u steunt in Syrië? Zo neen, waarom niet? (*)

2.)
Wie of wat beschouwt u als "gematigde" Syrische strijdgroepen? Hoe bepaalt en controleert u of een strijdgroep "gematigd" is? Zijn dit ook strijdgroepen die beogen in Syrië de sharia in te voeren?

3.)
Waarom geeft u steun aan groepen die door "partners" als voldoende betrouwbaar zijn aanbevolen? Welke partners geven deze aanbevelingen en op welke gronden acht u de aanbevelingen betrouwbaar? Is Turkije, waarvan algemeen bekend is dat zij extremistische groeperingen in Syrië hebben gesteund en gedoogd, één van deze "partners"? (**)

4.)
Welke organisatie(s) gaan de Nederlandse steun vanuit Turkije en Jordanië afleveren in Syrië? Hoe heeft u de betrouwbaarheid van die organisatie(s) vastgesteld?

5.)
Worden de Nederlandse goederen vervoerd door gebieden in handen van extremistische groeperingen als Al-Nusra of de Islamitische Staat? Zo ja, waaraan ontleent u de illusie dat deze extremistische groeperingen al deze presentjes niet gretig uitpakken?

6.)
Kunt u aangeven of Nederlanders mogelijk strafbaar zijn als ze zich aansluiten bij gewapende groeperingen die door u worden gesteund? Zo neen, schept u hiermee niet een enorm precedent waarop gevaarlijke teruggekeerde jihadisten die zich hebben aangesloten bij door u gesteunde groepen zich kunnen beroepen om maatregelen en straffen te ontlopen?

7.)
Bent u met mij van mening dat het knettergek is gewapende groeperingen in Syrië te steunen als, om met de woorden van één van uw topambtenaren te spreken, zelfs Nederlandse jihadgangers niet kunnen vaststellen bij welke groepering ze zich hebben aangesloten?

8.)
Wilt u de steun aan gewapende groeperingen in Syrië per direct beëindigen omdat u op geen enkele wijze redelijkerwijs kan garanderen dat de Nederlandse steun niet zal verdwijnen in de klauwen van moordlustige jihadisten?

 

(*) "Valt Nederlandse hulp straks in handen van jihadisten?" Trouw, 10 april 2015,
en http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3948240/2015/04/10/Nederland-wil-de-good-guys-in-Syrie-ondersteunen.dhtml

(**) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/07/kamerbrief-met-voortgangsrapportage-nederlandse-bijdrage-aan-de-strijd-tegen-isis.html

  • Aangemaakt op .