Persbericht 

De voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken heeft in een interview gezegd dat er geen aanwijzingen zijn dat een dubbele nationaliteit van invloed is op de loyaliteit aan een land. Nederland zou daarom niet zo moeilijk moeten doen over de dubbele nationaliteit.

De PVV vindt deze uitspraken getuigen van een grenzeloze naïviteit. Mensen met een dubbele nationaliteit moeten zich aan de wetgeving van twee verschillende landen houden, en een kind kan begrijpen dat de Nederlandse wet niet gelijk is aan bijvoorbeeld de Turkse wet. Dat dit belangenverstrengeling en dubbele loyaliteit met zich mee kan brengen is daarom juist overduidelijk.

PVV-woordvoerder Sietse Fritsma wil een spoeddebat aanvragen over genoemde uitspraken, waarbij hij van het kabinet zal eisen niet mee te gaan in de ontkenning van het dubbele nationaliteiten probleem, zoals de Adviescommissie Vreemdelingenzaken doet.