Skip to main content

PVV: Onvoorwaardelijke steun aan Israël

Raymond de Roon
Spreektekst: AO  Gaza  

Vanuit de Gazastrook, of beter gezegd vanuit Hamastan, zijn de afgelopen jaren meer dan 8.000 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Raketten afgevuurd op Israëlische burgers, op de straten, scholen, woningen en winkels van Ashdod en in het bijzonder  Sderot. Bijna 1 miljoen Israëlische burgers leven binnen het bereik van de Kassams en andere raketten van Hamas. Geen land ter wereld zou accepteren dat haar burgers dagelijks belaagd worden met raketaanvallen, zelfs Nederland niet. Ook Israël accepteert dat gelukkig niet langer. Wat ons betreft had Israël deze actie al kunnen starten na de eerste raketten die Hamas op burgers in Israël afvuurde.

Eind december startte Israël ter verdediging van haar bevolking een volledig proportionele  en legitieme militaire operatie. Aanvankelijk alleen een luchtoperatie, maar omdat Hamas sindsdien nog meer dan 400 raketten afvuurde op Israël, was een grondoperatie onvermijdelijk. Namens de fractie van de PVV spreek ik hier in de Kamer mijn steun voor deze operatie uit.

Hamas is een terroristische organisatie en drievoudig oorlogsmisdadiger:
1. omdat het welbewust erop uit is Israëlische burgers te doden;
2. omdat het Palestijnse burgers als menselijk schild gebruikt;
3. omdat het uit is op de vernietiging van een lidstaat van de VN.

Wat de eerdere heersers over Palestina nooit gedaan hebben, heeft Israël een paar jaar geleden wel gedaan. Israël stond toe dat de Palestijnen in Gaza hun eerste soevereine gebied ooit kregen. Zijn de Palestijnen daar toen overgegaan tot het bouwen van een natie? Neen, het door Iran gesponsorde Hamasbewind heeft alle beschikbare middelen aangewend om van Gaza een terreurbasis te maken.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ‘land voor vrede’ niet helpt. En de afgelopen weken zien we het definitieve einde van deze uiterst naïeve linkse droom. ‘Land voor vrede’ is het medicijn gebaseerd op de verkeerde diagnose. De jihad tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, Israël, is geen territoriaal maar een ideologisch conflict. Hamas - en voor Hezbollah geldt hetzelfde -  strijdt niet voor stukjes land, maar voor de overwinning van de islam. Het conflict is pure jihad, de door de Koran aan elke moslim opgedragen plicht.

Israël is net als brandhaarden als Kashmir, Sudan, Kosovo en de Kaukasus gelegen op de grens van de islamitische wereld en de niet-islamitische wereld. Voor de islam is heel Israël, ook Tel Aviv en ook Haifa, bezet gebied, dat bevrijd moet worden.

In dit conflict tussen beschaving en barbarij ligt er ook een taak voor Nederland. Ik vraag de minister of hij wil helpen Israël er van te doordringen dat Israël niet betrokken is in een territoriaal maar in een ideologisch conflict, dat het niet alleen vecht voor zichzelf, maar voor het hele vrije Westen. Ook vraag ik de minister om er bij Israël op aan te dringen om nu door te zetten in de vernietiging van Hamas. Ieder compromis met de islam, wordt gezien als een teken van zwakte. Een staakt het vuren verdient dan ook alleen onze steun, als Israël daar zelf aan toe is. Dat geldt ook voor het voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken om de grens tussen Gaza en Egypte weer door waarnemers te laten bewaken. Als Israël dat een adequate oplossing vindt, en alleen dan, zou Nederland daaraan wat ons betreft een bijdrage kunnen leveren. Maar alleen in VN-verband. Wij gaan niet accoord met een EU-missie want wij vinden dat de EU alleen samenwerking op economisch terrein moet betreffen en geen buitenlandse politiek behoort te bedrijven. Dat Obama nu met Hamas wil praten is, als het waar is, een schande. Ik vraag de minister om afstand te nemen van een dergelijke inzet en nu uit te spreken dat Nederland contacten met de Hamas-oorlogsmisdadigers niet steunt tenzij ze voor een oorlogstribunaal worden gesleept.

Terwijl Israël voor het vrije westen de kolen uit het vuur haalt, worden in datzelfde vrije Westen veel inspanningen gedaan om Israël zo veel mogelijk te dwarsbomen.

Sinds het begin van de Israëlische militaire operatie hebben sommigen hun masker afgeworpen en hun ware gezicht, een gezicht van haat laten zien. Tussen het tuig dat schreeuwde “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”, de portretten van Khomeiny en Nasrallah en de vlaggen van Hamas en Hezbollah, riepen Gretta Duisenberg en Harry van Bommel op tot een intifida tegen Israël. En intifada is echt niet het strooien van bloemen maar – in de praktijk van de islam – het strooien van raketten en bommen. Een oproep tot intifada is een tekst die een Nederlands parlementariër onwaardig is. En de Turkse premier Erdogan die we nog kennen van de woorden “de minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze barakken en de gelovigen onze soldaten”, sprak nu van zelfvernietiging van Israël en dat Allah Israël zal straffen.

De PVV-fractie staat niet aan de kant van de Hamas-oorlogsmisdadigers, maar aan de kant van het enige baken van licht in een gitzwart Midden-Oosten, de democratische-rechtsstaat Israël. Wij hopen dat Hamastan binnenkort weer gewoon de Gazastrook is en wensen al die dappere Israëlische jonge mensen die nu, op dit moment, ook voor onze vrijheid vechten, alle sterkte en succes toe.