Skip to main content

Sietse Fritsma - CV

Biografie

Niemand die zoveel afweet van het bizarre Nederlands immigratiebeleid als Sietse Fritsma. Jarenlang werkte hij bij de immigratiedienst IND. Daar zag hij hoe de sluizen van de massa-immigratie wagenwijd openstaan. In 2006 besloot hij daar iets tegen te gaan doen en werd Kamerlid.

Als het gaat om islamisering of de oververtegenwoordiging van allochtonen op lijstjes van misdaad en uitkeringen is Fritsma de man die in actie komt. Sietse Fritsma vroeg aan minister Van der Laan eindelijk eens een overzicht te maken hoeveel miljard het beleid van massa-immigratie de afgelopen decennia heeft gekost. Hij wacht nog steeds op een antwoord. De geboren Fries zet zich in tegen de boerka, hoofddoekjes, importbruiden en het peperdure generaal pardon.

Sietse Fritsma is sinds 20 mei 2015 vice-voorzitter van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Fleur Agema.

Fritsma was een tijdlang fractieleider van de PVV in de gemeenteraad van Den Haag. Hij leidde daar de fractie van acht man, inclusief Geert Wilders. Op de avond van zijn daverende verkiezingsoverwinning kondigde hij aan “de gevestigde politiek helemaal gek te maken.”

Commissies
Immigratie & Asiel

Onderwijs
havo Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman, Franeker (1984-1988)
HBO Personeel en Organisatie, Rijkshogeschool Groningen (1988-1992)
Sociale geografie, Rijksuniversiteit Groningen (1992-1998)


Loopbaan
Beslismedewerker Immigratie- en Naturalisatiedienst IND (2000-2006)