PVV (9 zetels)“De mens kan de temperatuur op aarde niet een paar graden warmer of kouder zetten,” schrijft de PVV in zijn verkiezingsprogramma. De PVV gelooft er als enige partij niets van dat de toegenomen concentratie CO2 in de atmosfeer leidt tot een hogere gemiddelde temperatuur op aarde. “We willen daarom een energiebeleid dat los staat van de klimaatpaniek,” zegt PVV-kamerlid Richard de Mos. “Het is prima dat bedrijven zoeken naar alternatieven voor fossiele energie, zolang er maar geen subsidie naar toe gaat.” De markt moet volgens de PVV zijn werk doen. “Wanneer Shell toekomst had gezien in windturbines, dan hadden ze zich er echt niet uit terug getrokken.”Er moet in de ogen van de PVV zeker geen kolenbelasting komen. “Het enige resultaat is dat die industrie naar andere landen uitwijkt.” Aangezien de PVV CO2 niet als gevaar ziet, is de beweging tegen CO2-opslag en emissiehandel.

De PVV wil vooral dat Nederland minder afhankelijk wordt van politieke instabiele landen, zoals Rusland en landen in het Midden Oosten. “Dat los je op door kolencentrales en vooral kerncentrales. Uranium kunnen we in de Verenigde Staten en Canada importeren. Bedrijven zoals elektriciteitsbedrijf Delta, willen graag een centrale bouwen. De overheid moet de wetgeving versimpelen, zodat er zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale komt, liefst twee. Het geld dat nu naar onrendabele windmolens gaat, kan daar prima voor gebruikt worden.”

Over een tekort aan ingenieurs maakt De Mos zich minder zorgen dan over een tekort aan technici in het algemeen. “We hebben met name een tekort aan technici daaronder. Daarom willen we ook dat de ambachtsschool terug komt. Op de mbo’s, die veredelde mavo’s zijn geworden, moeten leerlingen weer een vak leren.” Volgens de voormalige basisschooldocent moet techniekonderwijs al vroeg beginnen. Door een oververtegenwoordiging van vrouwen in het basisonderwijs, is er volgens hem minder aandacht voor techniek. “De vakleerkracht, die kinderen leert een band te plakken en een lampje aan te sluiten, die is wegbezuinigd, moet terug.”Een gericht industriebeleid  door de overheid ziet de PVV niet zitten. “Uiteindelijk bepaalt de markt. De overheid moet vooral zorgen voor een hoog opgeleid deel van de bevolking. Die moeten voor innovatie zorgen. Wij tornen dan ook niet aan de studiebeurs.”

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties