Skip to main content

Stadionverbod voor jonge Marokkaanse voetbalhooligans

Vragen van de leden Wilders, Brinkman en De Roon (allen PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over rellen bij de voetbalwedstrijd Jong Oranje–Jong Marokko. (Ingezonden 25 mei 2007)

1
Hebt u kennisgenomen van het
artikel1 «Chaos bij Oranje–Marokko»?
2
Hoe is het mogelijk dat, na
ongeregeldheden in Utrecht, Arnhem,
Kerkrade en Amsterdam met
Marokkaanse supporters, de politie
kennelijk niet voldoende aanwezig
was om de rellen, voor, tijdens en na
dit «vriendschappelijke»duel in goede
banen te leiden?
3
Deelt u de mening dat de politie al
vóór deze wedstrijd had moeten
ingrijpen en de Marokkaanse
straatterroristen moeten aanhouden?
Zo neen, waarom niet?
4
Bent u bereid een stadionverbod af te
kondigen voor alle Marokkanen voor
de duur van 5 jaar bij wedstrijden
tegen Marokkaanse ploegen of de
Marokkaanse nationale (jeugd)ploeg?
Zo neen, bent u bereid een verbod af
te kondigen voor wedstrijden tegen
Marokkaanse voetbalploegen voor de
duur van 5 jaar? Zo neen, waarom
niet?
5
Kunt u er zorg voor dragen dat de 26
aangehouden Marokkanen vóór het
uitzitten van hun straf eerst een
aantal Nederlandse voetbalstadions
opruimen en schoonmaken en
daartoe hun tandenborstel
meenemen? Zo neen, waarom niet?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen ter zake van het lid
Teeven (VVD), ingezonden 23 mei
2007 (vraagnummer 2060715910).
1 De Telegraaf, gedateerd 23 mei 2007.

Antwoord
Antwoord van minister Ter Horst
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), mede namens de
minister van Justitie. (Ontvangen
4 juli 2007)
1
Ja.
2
Het categoriseren van
voetbalwedstrijden gebeurt door de
lokale autoriteiten, onder andere op
basis van informatie van het Centraal
Informatiepunt Voetbalvandalisme.
De onderhavige wedstrijd is
gecategoriseerd als een wedstrijd van
de B-categorie («midden risico»). De
inzet van politie (inclusief ME) was
gebaseerd op deze categorisering.
Daarnaast heeft de KNVB binnen het
stadion een verhoogd aantal
stewards ingezet.
3
Op basis van het bepaalde in het
Wetboek van Strafvordering kan en
mag de politie slechts tot aanhouding
van personen overgaan als er jegens
hen verdenking is van een strafbaar
feit (dus een redelijk vermoeden dat
persoon in kwestie zich schuldig heeft
gemaakt aan een strafbaar feit). Vóór
de wedstrijd zijn twee verdachten
aangehouden. Eén verdachte op
verdenking van winkeldiefstal, de
ander op grond van belediging.
4
De KNVB heeft een besluit genomen
over wedstrijden met Marokkaanse
elftallen.
Overheidsmaatregelen als door
vragenstellers bedoeld maken geen
deel uit van de Nederlandse
rechtsorde.
5
Neen. Hetgeen de vragenstellers
lijken te bedoelen heeft geen plaats in
de Nederlandse rechtsorde.