Skip to main content

PVV: Geen uitstel huisverbod - Kamervragen

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie en aan de minister van BZK over weigering van politie en lokale bestuurders om de Wet Tijdelijk Huisverbod toe te passen:

1.)
Klopt het dat in ongeveer de helft van de gemeenten politie en lokale bestuurders hebben afgesproken om de Wet Tijdelijk Huisverbod, als die per 1 januari 2009 in werking treedt, vooralsnog niet toe te passen (1)  ?

2.)
Bent u het met mij eens dat er grote rechtsongelijkheid kan ontstaan indien het tijdelijk huisverbod in sommige delen van het land wel en in andere delen van het land niet wordt toegepast? Zo neen, waarom niet?

3.)
Hoe is het mogelijk, dat in de helft van het land er geen adequate hulpverlening beschikbaar is om het tijdelijk huisverbod adequaat en zinvol toe te kunnen passen? Sinds wanneer is dat bij u bekend? Op welke wijze houdt u daarmee rekening bij de beslissing om op 1 januari 2009 de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking te laten treden?

4.)
Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de voor een zinvolle toepassing van het tijdelijk huisverbod vereiste hulpverlening alsnog zo snel mogelijk op orde komt?

Klik hier voor het complete artikel op de website van Dag.nl