Skip to main content

Schrap overtollige overheidsuitgaven en verlaag belastingen

Schap overtollige overheidsuitgaven en gebruik het bespaarde geld om belastingen te verlagen, om zo de economie te stimuleren. Daartoe riep PVV-woordvoerder financiën Teun van Dijck de regering per motie op, tijdens het debat over maatregelen in het kader van de kredietcrisis.

In het onderstaande artikel vat Van Dijck zijn kritiek op het gebrek aan daadkracht van dit kabinet samen:

Struisvogelkabinet wil economie niet redden!


De hele wereld maakt zich klaar voor diepe langdurige recessie. Alle landen zijn daarom druk doende met maatregelen om de economie te stimuleren. Dit kabinet steekt haar kop in het zand. Deze struisvogelpolitiek zou ons wel eens duur komen te staan.

De Nederlandse economie maakt de afgelopen maanden een vrije val. De tijd dringt, maar dit wil maar niet doordringen bij het Kabinet. Men wacht af en neemt geen overhaaste beslissingen. Maar als straks het kwaad is geschied en bedrijven sluiten hun deuren en personeel staat op straat, is er geen repareren meer aan. Het is 10 over 12.

Het CPB verwacht dat de werkeloosheid met 200.000 mensen toeneemt. En toch wil Minister Donner de Werktijdverkorting niet verruimen! Heeft de Minister soms liever ontslagen dan Werktijdverkorting?

We zien ook de huizenmarkt onderuit gaan. In het 4e kwartaal werden 20% minder hypotheken afgesloten. We hebben te maken door een kopersstaking; iedereen wacht af! Hierdoor dalen de prijzen en stagneert de bouw. De PVV roept het kabinet om op zijn minst de Nationale Hypotheek Garantie te verhogen.

Nu worden weer een paar halfbakken maatregelen aangekondigd, die door sociale partners worden afgedaan als een paar pleisters op een gapende wond. Het kabinet komt niet verder dan een het afgeven van een paar garanties. Dit is veel te mager!

De PVV pleit voor echte maatregelen. Nederland moet nu kiezen: en wel voor een Sociaal Nederland. En dat betekent om te beginnen: Belastingverlaging. Zorg er voor dat de gewone burger meer te besteden krijgt; dat stimuleert de economie. Bedrijven zitten te springen om omzet, niet om garanties!

De PVV wil de vetgemeste begroting (€ 180 miljard) saneren en alle overtollige uitgaven teruggeven aan de burger middels belastingverlaging. Nu kunnen we nog investeren in koopkracht; straks moeten we ordinair gaan bezuinigen om het begrotingstekort te dichten.

De tijd dringt!

Maar dat is niet alles. Los ook eindelijk eens het fileprobleem op, door sneller wegen aan te leggen of te verbreden. Waar wacht u in hemelsnaam op? Tot de files zijn opgelost, omdat iedereen zijn baan kwijt is? Wat is er over van het voornemen om uitgaven op het gebied van infrastructuur naar voren te halen.

De Minister van Sociale Zaken spreekt van dreigende massaontslagen, maar laat vorig jaar wel een record aantal Polen toe op de arbeidsmarkt. Hoe gaat de Minister ervoor zorgen dat ze weer teruggaan als massawerkloosheid zich aandient. Of gaat hij de Polen ook Werktijdverkorting aanbieden?

Het kabinet is met miljarden de banken te hulp geschoten. Nu kiest het kabinet weer voor de banken die nu risicoloos geld kunnen lenen en kredieten kunnen verstrekken. Maar het kabinet negeert de recessie. De economie krimpt als een gek en de huizenmarkt zakt als een plumpudding in elkaar. Daar helpt geen garantie aan!

Maatregelen moeten erop gericht zijn dat de bedrijven weer omzet genereren, mensen werk behouden en weer huizen kopen. Dit kabinet wedt op het verkeerde paard.

Teun van Dijck
PVV-woordvoerder Financiën

Klik hier voor Teuns volledige spreektekst
Klik hier voor de motie die de PVV tijdens het debat heeft ingediend