Skip to main content

Jeugd Oosterwei hangt weer rond - Kamervragen

Vragen van de leden Brinkman en Fritsma ( Beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de jeugd in Oosterwei weer rondhangt.

1)
Bent u bekend met het bericht dat de jeugd in Oosterwei weer rondhangt? (*)

2)
Kunt u aangeven hoeveel geld er is gestoken in allerhande sociale projecten in Oosterwei en kunt aangeven wat de behaalde resultaten van deze sociale projecten zijn? Zo neen, waarom niet?

3)
Kunt u aangeven of er een samenscholingsverbod voor de wijk Oosterwei bestaat en of daar gebruik van is gemaakt en hoe vaak en zo nee, waarom bestaat zo’n verbod niet voor die wijk?

4)
Welke harde repressieve acties heeft de politie ondernomen om de problematiek van de rondhangende jeugd aan te pakken en wat zijn de daarvan behaalde resultaten?

5)
Heeft u ondertussen een functioneringsgesprek met de incapabele burgemeester van Gouda gehad en bent u bereid om deze slechte burgemeester de laan uit te sturen? Zo neen, waarom niet?

(*) Algemeen Dagblad - Jeugd Oosterwei hangt weer rond

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl