Skip to main content

Spoeddebat benoeming twee imams bij krijgsmacht - Inbreng

Hieronder de inbreng van Hero Brinkman tijdens een spoeddebat over de benoeming van twee imams bij de krijgsmacht.

Voorzitter,

We hebben reeds eerder met deze minister nu bijna een jaar geleden gesproken over het aanstellen van 2 imams binnen Defensie. Het kan de minister dan ook niet verbazen dat de PVV tegen het aanstellen van deze imams was. We hebben hierover op 22 april vorig jaar een motie ingediend. Ons belangrijkste argument was toen de dubbele nationaliteit van deze imams die naar onze mening een dubbele schijnloyaliteit zou inhouden. De minister van Defensie heeft toen tijdens dat overleg duidelijk aangegeven dat deze personen grondig zouden worden gescreend en dat deze personen ook de Nederlandse waarden en normen zouden respecteren.

Nu blijkt echter dat een Turkse imam is verbonden aan de organisatie Milli Gorus. Een organisatie die in Duitsland is verboden en waarvan via informatie bekend is dat zij via allerlei internationale islamitische organisaties is gelieeerd aan de Moslim Broederschap. Algemeen bekend is dat deze broederschap banden heeft met Al Qaida.

Daarnaast blijkt dat de 2e imam een man is van Marokkaanse afkomst en dat hij het dragen van een boerka toejuicht, hij het goed vind dat islamitische buurtwerkers vrouwen een hand weigeren en hij ook verklaard trots te zijn op de Arabische wereld n.a.v. de Arabische reactie op de Deense cartoons. Deze Marokkaanse imam heeft een, overigens buitengewoon beledigend artikel richting de minister president, artikel geschreven op Maroc.nl waarin hij zegt dat de christenen nog altijd in oorlog zijn met de islam en dat van een broederschap tussen christenen en moslims geen sprake kan zijn, enkel van tolerantie.

Voorzitter,

Met andere woorden, Defensie stelt een Turkse imam aan die verbonden is aan een, in de ogen van de PVV, foute organisatie en een Marokkaanse imam die aan alle kanten aangeeft geen respect te hebben voor de Nederlandse waarden en normen, nee, sterker nog, praat over tolereren van christenen.

Voorzitter een paar vragen,

Heeft de MIVD deze personen gescreend en was men na deze screening op de hoogte van bovengenoemde feiten?

Indien deze screening heeft plaats gevonden, heeft men op enig moment bedenkingen gehad over de aanstelling van deze beide imams?

Heeft u deze bedenkingen misschien nu en bent u bereid deze benoemingen terug te draaien?