Skip to main content

Pak blunderende ambtenaren OM aan

PVV-woordvoerder Raymond de Roon zal de minister van Justitie vragen om disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaren van het OM die hebben geblunderd rond de verlofverlening aan vrouwenhandelaar Saban B. Maar ook de betrokken rechters komen wat de PVV betreft voor disciplinaire maatregelen (inclusief mogelijk ontslag) in aanmerking.

Het aanzien van de rechterlijke macht is volgens de PVV ernstige schade toegebracht door de verlofverlening. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is degene die daartoe een procedure kan starten en De Roon wil dat de minister van Justitie zich daarover uitlaat.