Skip to main content

Linkse asielterroristen - Kamervragen

Vragen van de leden De Roon en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Justitie over linkse asielterroristen:

1.)
Kent u het bericht "Asielbeleid onder vuur" (1)  ?
 
2.)
Ziet u ook overeenkomsten tussen de terreur die criminele figuren uitoefenen om zo veel mogelijk asielvragende gelukszoekers naar ons land te laten komen en de terreur die wordt uitgeoefend door dierenactivisten? Zo ja, welke overeenkomsten zijn dat?
 
3.)
Zijn er ook aanwijzingen van verbindingen en/of overlap tussen asiel"activisten", dierenrechten"activisten" en krakers"activisten" ? Zo ja, welke aanwijzingen zijn er?
 
4.)
Zijn er ook aanwijzingen dat al die activisten uit diverse europese landen ook met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van terreurdaden (door u "activisme" genoemd)  in een land?
 
5.)
Bent u met ons van mening, dat het stelselmatig belagen (zowel door hen hinderlijk lastig te vallen als door jegens hen misdrijven te plegen) van werknemers en ondernemers, om hen te dwingen af te zien van bepaalde rechtmatige gedragingen, voor die slachtoffers een vorm van terreur is? Zo neen, waarom niet?
 
6.)
Bent u met ons van mening, dat dat stelselmatig belagen van mensen om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken, ook jegens de hele Nederlandse samenleving een vorm van terreur is? Zo neen, waarom niet?
 
7.)
Waarom weigert u dan om die criminelen als deelnemers aan terrorisme en/of criminele organisaties aan te pakken? Kunt u in uw beantwoording ook nog even uitleggen waarom u aanvankelijk de gedragingen van dieren"activisten" betitelde als "terroristische acties"  (2) terwijl u later weigerde hen als een terroristische organisatie aan te pakken (3) ?
 
8.)
Bent u bereid om zo nodig de wettelijke definitie van terrorisme aan te passen, om de gedragingen van al deze terreur uitoefenende "activisten" er onder te laten vallen, zodat we voortaan gewoon kunnen spreken van asielterroristen, dierenrechtenterroristen en krakersterroristen? Zo neen, waarom niet?
 
(1)  De Telegraaf, 17 oktober 2009
(2)  Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal, 28 juni 2007, 87-4848
(3)  Aanhangsel van de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2007-2008, nr 227