Skip to main content

Nederland loopt 16 miljard mis - Kamervragen

Vragen van het lid van Dijck (PVV) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat Nederland 16 miljard aan belasting mis loopt.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht in het NRC(*) en de televisie uitzending van Zembla van 18 oktober 2009 dat de Nederlandse fiscus miljarden misloopt, doordat hier gevestigde multinationale bedrijven weinig belasting betalen.

2.)
Bent u het met mij eens dat de introductie Wet ‘werken aan winst’ niet had mogen leiden tot belastingontwijking door multinationals?

3.)
Kunt u een overzicht presenteren hoeveel belasting de multinationals in Nederland aan Nederlandse vennootschapsbelasting jaarlijks betalen?

4.)
Kunt u aangeven hoeveel belastingconvenanten er zijn afgesloten met de 20 grootste bedrijven in Nederland en hoeveel belastinginkomsten de Nederlandse Staat hierdoor misloopt?

5.)
Is het uitgangspunt bij de Wet ‘werken aan winst’ niet altijd geweest het vestigingsklimaat voor ondernemingen te verbeteren in plaats van belasting te ontwijken?

6.)
Bent u bekend met het feit dat hoogleraren die de overheid adviseren met fiscale wetgeving tevens werkzaam zijn als belastingadviseurs voor multinationals?

7.)
Bent u bereid de wet aan te passen zodat dergelijke ontwijkconstructies niet meer kunnen.

8.)
Bent u bereid de wet aan te passen, zodat dubbelfuncties als belastingadviseurs voor het bedrijfsleven en adviseur voor de fiscale wetgeving niet meer kunnen bestaan.

Klik hier om het bericht te lezen op nrc.nl