Skip to main content

PVV stelt vragen inzake oud-informateur Tjeenk Willink

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President inzake de oud-informateur Tjeenk Willink.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de bijlage van het eindverslag van oud-informateur Tjeenk Willink genaamd "Wat kan binden in plaats van scheiden"?

2.)
Deelt u mijn mening dat betrokkene hiermee heeft laten zien niet onpartijdig te zijn maar eurofiel en antidemocratisch, bijvoorbeeld door te stellen dat de regering het contraseign van door een meerderheid der Staten-Generaal aanvaarde initiatiefwetsvoorstellen moet weigeren indien de internationale positie van Nederland in het geding is?

3.)
Is het u bekend om welke reden betrokkene zich bovendien buiten zijn opdracht om in politieke zin heeft geuit over inburgering en het toelaten en uitzetten van vreemdelingen, alsmede over europese samenwerking op het terrein van politie en justitie? Deelt u mijn mening dat dit ongepast is voor een informateur die boven de partijen zou moeten staan?

4.)
Is het u bekend of de heer Tjeenk Willink hier eigenlijk vooral de gedachten van hemzelf of die van ons staatshoofd heeft weergegeven?

5).
Bent u bereid de Majesteit te vragen de heer Tjeenk Willink nooit meer als (in)formateur te benoemen en is het voorts mogelijk de heer Tjeenk Willink als Vice-President van de Raad van State te ontslaan?
Zo ja wat zijn die mogelijkheden?

6.)
Bent u bereid een grondwetswijziging voor te bereiden om het staatshoofd zo snel mogelijk geen lid meer te laten zijn van de regering?

Klik hier om het bericht "Wilders: Nooit meer Tjeenk Willink" te lezen op Telegraaf.nl

Klik hier om het bericht "Wilders: Ontsla Tjeenk Willink en Beatrix moet uit regering" te lezen op Elsevier.nl