Skip to main content

Kamervragen over geweld en overlast asielzoekers in ov regio Emmen

Schriftelijke vragen van de leden Markuszower en Madlener en Wilders (allen PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Geweld en overlast asielzoekers in ov regio Emmen: ’We zijn het spuugzat’*

1.
Kent u dit bericht?

2.
Klopt het dat buschauffeurs in de regio Emmen afgelopen week dagelijks te maken hadden intimidatie en geweld van asielzoekers? Zo ja, om hoeveel incidenten gaat het, uitgesplist per land van herkomst en delict?

3.
Hoeveel van deze criminele asielzoekers zijn opgepakt en vastgezet?

4.
Klopt het dat een beveiliger onlangs een kaakslag kreeg van een asielzoeker? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze asielzoeker gearresteerd en wordt hij vervolgd? Zo nee, waarom niet?

5.
Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat dit asieltuig geen strobreed in de weg wordt gelegd, ons openbaar vervoer en onze buschauffeurs kan terroriseren en Nederland onveilig maakt?

6.
Bent u bereid dit criminele en overlastgevende asieltuig per direct het land uit te knikkeren? Zo nee, waarom niet? Wat gaat u dan doen om de veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer te garanderen?

7.
Bent u bereid een totale asielstop in te stellen en alle AZC’s te sluiten? Zo nee, waarom niet?

*https://www.telegraaf.nl/nieuws/925754615/geweld-en-overlast-asielzoekers-in-ov-regio-emmen-we-zijn-het-spuugzat