Skip to main content

PVV: Geen windmolens op Tweede Maasvlakte

Vragen van de heer Madlener (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat door middel van een WOB verzoek aan het licht is gekomen dat windmolens worden geplaatst op een gevaarlijke plek..

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht?(*)

2.)
Klopt het bericht dat u van plan bent om windturbines te plaatsen op/nabij het recreatiestrand van de Tweede Maasvlakte?

3.)
Bent u bekend met het feit dat het recreatiestrand op de Tweede Maasvlakte van grote recreatieve waarde is voor de regio Rijnmond, zo ja, waarom zou u deze recreatieve waarde willen verstoren met mega-windturbines?

4.)
Klopt het dat uw motto tegenwoordig is: "we moeten niet kijken of er turbines kunnen komen, maar hoe we ze kunnen plaatsen?"

5.)
Deelt u de mening van de PVV dat het plaatsen van windturbines op de Tweede Maasvlakte hinderlijk en gevaarlijk is voor recreanten zoals kitesurfers? Zo nee waarom niet?

6.)
Op welke wijze hebben de gemeenteraad, recreanten en belanghebbenden inspraak in de besluitvorming, of worden zij volledig buiten spel gezet?

7.)
Klopt het bericht dat u het havenbedrijf onder druk heeft gezet om van mening te veranderen ten aanzien van het plaatsen van windturbines? Waarom is het Havenbedrijf plotseling veranderd van mening en werken zij kennelijk nu mee terwijl zij eerst tegen waren?

8.)
Hoeveel extra kosten moeten er gemaakt worden nu er zoveel extra maatregelen nodig zijn om op deze gevaarlijke plek windturbines te plaatsen? Wie draagt deze kosten?

(*) AD 9-9-2014 Windmolens verjagen kitesurfers van Tweede Maasvlakte