Skip to main content

PVV: Stop slopen woningmarkt

Schriftelijke vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister voor Wonen en Rijkdienst.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Leengrens hypotheek moet verder omlaag'(*)

2.)
Deelt u de analyse van het Financieel Stabiliteitscomité voor wat betreft de lagere leengrens versus de economische lasten? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

3.)
Welk effect heeft een verdere verlaging van de LTV-ratio op de fragiele groei van de woningmarkt?

4.)
Wat vindt u van de kritiek die ook de NVB en de VEH over het CPB-rapport hebben geuit? Deelt u hun mening? Zo ja, legt u het rapport terzijde? Zo neen, waarom niet?

5.)
Kunt u uitsluiten dat het kabinet deze kabinetsperiode het besluit neemt de LTV-ratio verder te verlagen tot onder de 100%?

 

(*) Telegraaf, 28 mei 2015