Skip to main content

PVV stelt vragen over bericht dat extra geld nodig is voor N35

Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat extra geld nodig is voor de N35.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht? (*)

2.)
Klopt de bewering dat het Rijk nauwelijks geld beschikbaar stelt voor de aanpak N35, terwijl de N35 wel eigendom van het Rijk is? Zo ja, waarom is dat?

3.)
Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Provincie Overijssel om gezamenlijk tot een plan te komen om deze weg aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening van de PVV dat wegen zoals de N35, erg belangrijk zijn voor bereikbaarheid en de doorstroming in de provincies, en daarom ook meer aandacht en ondersteuning van het Rijk verdienen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=235449&_ga=1.64686319.1347263247.1452781392