Skip to main content

Motie vermindering aantal EU-ambtenaren met 100%

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat de EU is uitgegroeid tot een megalomaan ambtenarencircus;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het aantal EU-ambtenaren wordt verminderd met 100%,
en gaat over tot de orde van de dag.