Skip to main content

Motie: handhaven tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland overspoeld dreigt te worden door een tsunami van Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten vanaf 1 januari 2014;
verzoekt de regering, de grenzen gesloten te houden voor Roemenen en Bulgaren door het systeem van tewerkstellingsvergunning ook na 1 januari 2014 te handhaven,
en gaat over tot de orde van de dag.