Skip to main content

Motie: niet akkoord gaan met lidstaatcontracten

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat Nederland al veel te veel aan de leiband van Brussel loopt;
tevens van mening dat Nederlanders baas over eigen land en beleid willen blijven;
verzoekt de regering om, niet akkoord te gaan met lidstaatcontracten, in welke vorm dan ook,
en gaat over tot de orde van de dag.